Kako klijenti u Hrvatskoj mogu promijeniti banku?

HNB
Hrvatska narodna banka; Zagreb Foto: Božidar Bengez/HNB

Prelazak iz jedne banke u drugu podrazumijeva prebacivanje računa za plaćanje (tzv. tekućeg računa), a taj se postupak za hrvatske potrošače znatno pojednostavio, kažu u Hrvatskoj narodnoj banci.

Klijent se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju novu banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, stoji u uputama HNB-a poslatim našem portalu.

Nova banka potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Klijentu je omogućen jasan, brz i siguran postupak prebacivanja računa za plaćanje, bez administrativnog i financijskog opterećenja i bez odlaska u staru banku. Dakle, nova banka započinje uslugu prebacivanja klijenta, nakon što od njega primi punomoć.

U punomoći koju klijent daje novoj banci može zatražiti i uslugu prebacivanja računa, a da pritom ne želi zatvoriti račun u staroj banci. Drugim riječima, pojašnjavaju u HNB-u, klijent će u novoj banci na novootvorenom računu obavljati svoje poslovanje i sve svoje transakcije, ali će račun u staroj banci ostati otvoren.

Putem punomoći, u ovom postupku, klijent od nove banke može zatražiti različite usluge, na primjer: zadržavanje stare ili ugovaranje nove usluge izravnog terećenja i/ili trajnog naloga, prijenos pozitivnog stanja iz stare u novu banku, obavještavanje poslodavca o računu otvorenom kod nove banke i slično.

Ako je, pak, potrošač u punomoći naveo da želi zatvoriti račun u staroj banci ona, u skladu s punomoći, i zatvara račun. Obveze prema staroj banci, moraju biti podmirene. Ukoliko nisu, stara banka dužna je o tome odmah obavijestiti klijenta, kako bi on, u izravnoj komunikaciji s bankom, dogovorio uvjete i način zatvaranja računa.

Naknade i rokovi

Dok za samo prebacivanje računa, banka ne smije naplatiti naknadu, za pojedinačne usluge banka može naplatiti naknadu u skladu s važećim naknadama banke (na primjer: naknadu za ugovaranje trajnog naloga i izravnog terećenja u novoj banci).

Rok za prebacivanje računa za plaćanje najviše je 12 radnih dana, a Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisano je da stara i nova banka za korištenje usluge prebacivanja ne naplaćuju dodatnu naknadu.

Premda za uslugu prebacivanja računa za plaćanje banke prema tom Zakonu ne smiju naplatiti naknadu, one to mogu učiniti ako potrošač zatraži uslugu prebacivanja, a u međuvremenu odustane od takvog zahtjeva.

Još od 2018. godine, potrošači se o aktualnim naknadama za najčešće korištene usluge u bankama mogu informirati i putem internetske stranice HNB-a na kojoj je objavljena usporedba naknada za najčešće tražene usluge povezane s računom za plaćanje u bankama u Republici Hrvatskoj. Uvidom u listu naknada – koja je dostupna i na besplatnoj aplikaciji mHNB – potrošači mogu lakše odabrati sebi najpovoljniju banku, stoji u uputama HNB-a.

2 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Komentari