RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

potpuno programsko rješenje

 

CIJENE

Program je dostupan u varijanti najma

Cijena instalacije
15.000,00kn
cijena obuhvaća instalaciju programa, inicijalnu obuku u radu na lokaciji korisnika
Mjesečni najam
1.600,00kn
financijsko knjigovodstvo, obračuni plaća, osn. sredstva, blagajna, kadrovi itd.
Mjesečni najam računovodstveni servisi
5.000,00kn
varijanta programa za vođenje poslovnih knjiga za veći broj tvrtki/obrta

Cijena najma obuhvaća telefonsku i online podršku, redovne nadogradnje kao i mogućnost dopuna/dorada prema potrebama korisnika.
Nema ograničenja na broj računala/korisnika

Računovodstvo


Glavna knjiga s popisom knjiženja uz filtriranje po vrstama dokumenata

Prozor knjiženja - program po unosu osnovnih podataka o knjiženju automatski knjiži ulazni/izlazni račun ili temeljnicu, a korisnik po potrebi dopunjava knjiženje. U jednom koraku se kod URA/IRA dokumenata vrši knjiženje, obrada PDV-a i unosa u URA/IRA knjigu. Ukoliko je knjiženje u neskladu, program će na to upozoriti nenametljivo, bojom

Stavka pomoćne knjige URA/IRA je direktno vezana na knjiženje u glavnoj knjizi - izmjene URA/IRA se vrše na istoj poziciji kao i knjiženje čime se izbjegavaju eventualne greške. Stoga je u bilo kojem momentu jednostavno dopuniti/izmjeniti stavku URA/IRA unutar samog knjiženja

U okviru knjiženja URA/IRA se vrši i obrada PDV-a računa. Razdioba PDV-a po stopama, na priznati i nepriznati dio, prijenos porezne obveze ili PDV kod uvoza se vrši na jednom mjestu uz kontrolu zbroja. Ovim pristupom se lako izbjegavaju eventualne pogreške, a sam PDV je pregledan

Ulazni i izlazni PDV se može kontrolirati kroz posebnu tabelu, a uz jednostavno sortiranje i filtriranje je lako naći eventualni krivi unos te ga odmah ispraviti / provjeriti knjiženje

Obračuni plaća se vrše jednim klikom: program izrađuje obračun na temelju postavki plaća i evidencije rada (ako se ne koristi ev. rada tad je potrebno ručno unijeti ostvarene radne sate), a nakon kontrole se izrađuju JOPPD i SEPA datoteke uz automatizirano knjiženje

Saldo-konta kupaca/dobavljača s jednostavnim pristupom analitici

Višegodišnja analitika kupaca/dobavljača na jednom mjestu, s pristupom svakom pojedinom knjiženju omogućuje brze i jednostavne ispravke/dopune

Višegodišnja rekapitulacija kupaca/dobavljača s filterom za razdoblje, otvoreni, otvoreni u dospijeći ili svi računi, s pristupom analitici

Evidencija osnovnih sredstava s prikazom osnovnih financijskih podataka. Predviđeni iznos amortizacije je odmah vidljiv, bez potrebe za probnim izračunima. Amortizacija se može knjižiti naredbom mjesečno, kvartalno ili godišnje

Svi podaci o osnovnom sredstvu su direktno dostupni za izmjenu/dopunu. Uz serijske brojeve (i opcionalne fotografije) se lako vrši inventura osnovnih sredstava s raznim modelima ručnih uređaja ili tiskanim popisima.

Program sadrži veliki broj izvještaja kao i brojne sintetičke i analitičke module/prozore s ciljem brzog i jednostavnog pristupa informacijama. Svaki izvještaj kao i sadržaj svakog prozora se može prebaciti jednim klikom u Excel, snimiti kao PDF, otvoriti u posebnom prozoru za daljnja sortiranja i filtiranja

Zašto FINANCIJE.HR?

 • Brz i pregledan rad
 • Fakturiranje s e-računima
 • Blagajničko poslovanje
 • Obračuni kamata, SEPA plaćanja, putni nalozi, ovrhe
  i drugi pomoćni elementi
 • Pregledne kartice kupaca/dobaljača
 • s jasnim prikazom dokumenata, uplata i zatvaranja
 • Osnovna sredstva
 • Obračuni plaća, dr. dohodaka te isplata
 • Rad i bez cjenika
  programom se može vršiti naplata i izvan cjenika
 • Povezivost sa Smart sustavima
  kao i s drugim programima
 • Evisitor integracija
 • Slanje računa i obavijesti mailom
 • Integracija s on-line sustavima rezervacija
 • Višestruki automatski backup podataka
 • Podrška u radu
  telefonska i online podrška (kroz Teamviewer)

Odlike programa


Program je cjelovito rješenje koje obuhvaća financijsko knjigovodstvo, obračun plaća, evidenciju osnovnih sredstava, blagajničko poslovanje, kadrovsku evidenciju te brojne automatizirane elemente poput obrade izvoda banaka, evidencije rada za obračune plaća kao i razna automatska knjiženja iz povezanih programa. Brojni moduli obuhvaćaju kompenzacije, ovrhe, putne troškove, loko-vožnje, evidenciju radnog vremena, radne naloge itd.

Pored preglednog i jednostavnog sučelja, posebna odlika programa je jednostavan pristup analitici kroz sintetiku (umjesto tzv. 'štrikanja'): iz sintetike konta se pristupa analitici pojedinog konta, a unutar analitike traženom knjiženju što omogućava brz pronalazak eventualne greške i korekciju unutar samog prikaza analitike. Svi podaci se prikazuju tabelarno, a unutar tabele se mogu vršiti višestruka sortiranja i filtriranja uz direktan izvoz podataka u Excel ili sl. program. Sadržaj svakog prozora se može ispisati uz jednostavno isključenje nepotrebnih podataka.

U razdoblju uhodavanja u rad s programom pružamo direktnu podršku i poduku kroz online spajanje programom Teamviewer (i kasnije, ovisno o odabranom paketu održavanja). Sigurnost programa i podataka je na visokoj razini. Pored automatiziranog višestrukog backup-a, program evidentira rad u programu te se jednostavno može vidjeti kad je tko poduzeo koju radnju ili pristupio kojem elementu programa. Za svaki element programa i izvještaj se može odrediti pravo pristupa i rada. Izvještaji su opcionalno dostupni i na mobilnim uređajima, a program se može prilagođavati, mijenjati i dopunjavati prema potrebama korisnika (ovisno o odabranom paketu održavanja).

FAKTOR ERP


Sustav integriranih programa koji obuhvaćaju cjelokupno poslovanje tvrtke
Financijsko knjigovodstvo je središnji dio programskog sustava na kojeg se vezuju svi programi

Trgovačke tvrtke
 • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima
 • Faktor2 robno VP/MP - robno-materijalno poslovanje u veleprodaji i maloprodaji
 • Faktor2 Proizvodnja - evidencija proizvodnje
 • Faktor1 POS - program za evidenciju i naplatu (PC blagajna)

Hotelske tvrtke
 • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima
 • Faktor2 Recepcija - recepcijsko poslovanje
 • Faktor2 Hrana i piće - robno-materijalno poslovanje u ugostiteljstvu
 • Faktor1 Gastro POS - program za evidenciju i naplatu Šank/Restoran/Usluge i sl. (PC blagajna)
 • Faktor2 Održavanje - izdvojeni sustav hotelskog održavanja
 • Centrala - program za evidenciju i naplatu prometa telefonske centrale
 • Faktor1 Bar - program za evidenciju i naplatu mini-barova i ostalih usluga sobe
 • E-Nadzor - nadzor elektronskih elemenata (temperatura sobe, klima-uređaj, ulaz/izlaz)

Komunalne tvrtke
 • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima
 • Faktor2 Komunalno - cjelovito poslovanje komunalnih tvrtki
 • Faktor1 POS - program za evidenciju i naplatu (PC blagajna)

Marine - sportske luke
 • Faktor2 Računovodstvo - potpuno financijsko knjigovodstvo s pratećim modulima
 • Faktor2 Marina - poslovanje marina i sportskih luka
 • Faktor2 Hrana i piće - robno-materijalno poslovanje u ugostiteljstvu
 • Faktor1 Gastro POS - program za evidenciju i naplatu (PC blagajna)

Prezentacija programa / demo verzije


Rado ćemo Vam prikazati rad u programima, njihovu funkcionalnost i mogućnosti te instalirati probnu verziju.
Popunite obrazac ili nas kontaktirajte telefonski / mail-om:
Prodaja:
GSM: 099-240-5250
info@financije.hr