Velike promjene za tržište energenata EU: Zaštita siromašnih, dijeljenje viškova, potpuno izbacivanje ruskog plina

Ilustracija, Foto: Canva

„Komisija pozdravlja današnje donošenje važnih reformi tržišta električne energije i plina te novi regulatorni okvir za poticanje razvoja vodika i drugih dekarboniziranih plinova. Tim se reformama naglašava odlučnost Europe da nastavi s prelaskom na čistu energiju uz istodobno povećanje sigurnosti opskrbe i zaštite potrošača te na temelju iskustava stečenih tijekom energetske krize.“, poručeno je iz Europske komisije u vezi novog regulativnog okvira.

Energetska tržišta otporna na buduće promjene potaknut će ulaganja u čistu energiju i olakšati niže i stabilnije cijene koje su ključne za povećanje konkurentnosti europske industrije na globalnoj razini. Donošenjem revidiranog modela tržišta električne energije i paketa o dekarboniziranom plinu i vodiku EU raspolaže dodatnim alatima za postizanje svojih energetskih i klimatskih ciljeva u okviru europskog zelenog plana. Ažurirani okvir tržišta plina omogućuje državama članicama da zaustave ili ograniče uvoz plina iz plinovoda iz Rusije i Bjelorusije, u skladu s ciljevima plana REPowerEU, poručeno je u vezi promjena.

Bolje zaštićeni i konkurentniji potrošači

Reformom tržišta električne energije potrošačima se omogućuje veći izbor ugovora i jasnije informacije prije potpisivanja ugovora. Imat će mogućnost ograničiti sigurne i dugoročne cijene te imati ugovore s dinamičnim određivanjem cijena kako bi iskoristili varijabilnost cijena za upotrebu električne energije kada je jeftinija.

Države članice morat će uspostaviti opskrbljivače zadnjeg izbora kako nijedan potrošač ne bi završio bez električne energije. Ranjivi potrošači i energetski siromašni bit će zaštićeni od isključivanja, a države članice moći će u slučaju krize proširiti regulirane maloprodajne cijene na kućanstva i MSP-ove. Osim zaštite potrošača, jača se i dijeljenje energije. Na primjer, najmoprimci će moći podijeliti višak solarne energije na krovu sa susjedom.

Reformom će se također pomoći europskim poduzećima da ostanu konkurentna jer će im se omogućiti pristup predvidljivijim troškovima energije. Njome se stvaraju uvjeti za dobavljače i potrošače kako bi imali koristi od proširene uporabe dugoročnih tržišnih instrumenata kao što su ugovori o kupnji električne energije, dvosmjerni ugovori za razlike i terminski ugovori. Time će se proizvođačima električne energije i industrijskim potrošačima osigurati sigurnost ulaganja. Općenito, kućanstva i poduzeća moći će imati koristi od nižih troškova obnovljivih izvora energije, čija će se integracija i dostupnost potaknuti i novim odredbama o zagušenju mreže, rokovima trgovanja, upravljanju potrošnjom i skladištenju te dražbama na razini EU-a.

Naposljetku, kako bi se osiguralo da će potrošači u EU-u imati koristi od konkurentnih tržišta s transparentnim određivanjem cijena, Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) i nacionalni regulatori imat će veću sposobnost praćenja integriteta i transparentnosti energetskog tržišta.

Čišće i sigurnije europsko tržište plina

Novim okvirom za tržište plina olakšat će se uvođenje plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova uz istodobno jamčenje sigurnosti i cjenovne pristupačnosti energije za sve europske građane. Reformom tržišta plina osigurava se protok dekarboniziranih plinova i vodika diljem Europe. Konkretno, reforme će dovesti do stvaranja tržišta vodika, koje će biti ključno za ograničavanje emisija u sektorima u kojima je teško smanjiti emisije, kao što su teška industrija i promet. Komisija će pokrenuti i petogodišnji projekt za objedinjavanje potražnje i ponude vodika radi poboljšanja razvoja tržišta i transparentnosti u okviru europske banke za vodik.

Potrošači će biti bolje zaštićeni od rizika povezanih s opskrbom i cijenama. Bit će ovlašteni preuzeti aktivnu ulogu na tržištu i odabrati čišću opskrbu i ugovore. Praktično govoreći, moći će lakše promijeniti dobavljača, upotrebljavati učinkovite alate za usporedbu cijena, dobiti točne, poštene i transparentne informacije o obračunu te imati bolji pristup podacima i novim pametnim tehnologijama.

Nakon današnjeg donošenja revidirano zakonodavstvo objavit će se u Službenom listu Unije, a njegove će odredbe stupiti na snagu u skladu s određenim rokovima.

Europski odgovor na energetsku krizu i rat: Nema prostora za ruski plin

Podsjetimo, Europska komisija je u prosincu 2021. predstavila paket o dekarbonizaciji plina i vodiku u okviru europskog zelenog plana. Suzakonodavci su o njemu postigli privremeni dogovor u prosincu 2023. Prijedlozi su se temeljili na strateškim vizijama utvrđenima u strategiji EU-a za integraciju energetskog sustava i strategiji EU-a za vodik iz 2020. Revizija modela tržišta električne energije predložena je u ožujku 2023. kao odgovor na poziv čelnika EU-a da predlože reformu za osiguravanje europske energetske suverenosti i postizanje klimatske neutralnosti. Predstavljena je u okviru industrijskog plana u okviru zelenog plana, a suzakonodavci su o njemu privremeno postigli dogovor u prosincu 2023.

„Stabilne cijene i čista energija ključni su za bolji život naših građana i za napredak naših poduzeća u Europi uz pravedno natjecanje na globalnom tržištu. U skladu s tim ažuriranim okvirom europska kućanstva i poduzeća imat će koristi od veće sigurnosti, cjenovne pristupačnosti i transparentnosti na europskim energetskim tržištima. To je dobro za prelazak na čistu energiju, a to je dobro za gospodarstvo.“, izjavio je povodom reforme Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, međuinstitucijske odnose i predviđanja.

„Energetska kriza dovela je do velikih promjena u energetskom okruženju EU-a. Nakon što uvelike ovisi o ruskoj opskrbi, Europa sada prelazi na buduća tržišta električne energije i plina, na kojima nema prostora za ruski plin i u kojima obnovljivi izvori energije, čisti plinovi i vodik imaju središnju ulogu. Posebno potičem sve države članice da iskoriste nove odredbe plana REPowerEU kako bi što prije okončale Putinov pristup našim energetskim tržištima.“, istaknula je pak Kadri Simson, povjerenica za energetiku.

5 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari