Povoljni krediti za prerađivače drva: Rok otplate do tri godine

Freepik.com
Prerada drva, ilustracija, Freepik.com

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uvela je novu mjeru kreditiranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, izvijestilo je ministarstvo. Najniži iznos pojedinog kredita je 100.000 eura, a najviši milijun eura.

Naveli su da će Ministarstvo poljoprivrede korisnicima kredita subvencionirati do 50 posto kamatne stope, godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama.

Ova mjera će se provoditi u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva i primjenjivat će se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 1. kolovoza 2024. ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo će dati potpore za subvenciju kamatne stope po kreditima i sufinanciranje premija osiguranja po policama osiguranja kredita u ukupnom iznosu od tri milijuna eura.

“Namjena kredita je rješavanje problema nelikvidnosti i umanjivanja financijske štete u poslovanju poduzetnika čija je aktivnost smanjena uslijed tržišnih poremećaja, a što podrazumijeva: financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja, nabavu sirovine, repromaterijala i poluproizvoda sitnog inventara. Podrazumijeva i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a”, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Freepik.com
Krediti za tvrtke iz djelatnosti prerade drva, Foto: Freepik.com

Dodali su da su korisnici kredita mala, srednja i velika poduzeća iz djelatnosti prerade drva te proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnje proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i proizvodnje namještaja (C31).

Iz HBOR-a su naveli da oni utvrđuju ukupnu kamatnu stopu za svakog pojedinog korisnika kredita i da se ona određuje u ovisnosti o rejtingu i instrumentima osiguranja. Istaknuli su da dio kamatne stope koju podmiruje korisnik kredita ne može biti niži od 2,50 postotna boda godišnje, fiksno.

Rok i način korištenja kredita je do 12 mjeseci, jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje. Izdvojena sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača prema dokumentaciji za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

Rok otplate je do tri godine, uključujući poček do 12 mjeseci, a može se otplaćivati u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

Svi detalji kreditiranja objavljeni su na stranicama HBOR-a, a korisnici tamo mogu pronaći i dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahtjeva.

Jedan odgovor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari