Najviše patenata u Hrvatskoj odobreno iz područja kemije

Pixabay.com
patenti iz medicine najbrojniji, ilustracija, Foto: Pixabay.com

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) u 2023. podnesena je 171 prijava patenata. Od toga su 164 prijave domaćih prijavitelja, a sedam stranih prijavitelja. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 29,9 posto patenata prijavile su fizičke osobe, a 70,1 posto pravne osobe. Kod stranih prijavitelja pravne osobe imale su udio od 85,7 posto, a fizičke osobe imale su udio od 14,3 posto prijava, objavio je Državni zavod za statistiku.

Promatramo li prijave patenata prema tehničkom području, u 2023. najveći udio prijava bio je u području kemije, 32,2 posto, slijedi područje elektrotehnike s 22,6 posto prijavljenih patenata u 2023. godini, dok je najmanji broj prijava bio iz ostalih područja 8,8 posto“, priopćio je DZS.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP), u 2023. najveći je udio patentnih prijava bio u području A – Svakodnevne životne potrepštine s 22,9 posto, a najmanji u području D – Tekstil, papir s tek 0,6 posto prijavljenih patenata.

U 2023. priznata su četiri patenta u nacionalnom postupku. Od toga su tri patenta domaćih prijavitelja, a jedan stranih prijavitelja. Od ukupnog broja priznatih domaćih patenata, sva tri jesu patenti pravnih osoba. Kod stranih prijavitelja priznati je patent pravnih osoba, a patenata fizičkih osoba nema“, priopćio je DZS.

DZS
Prijave patenata tijekom 2023. godine, Izvor: DZS

Najviše priznatih patenata također iz kemije

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2023. bio je u području kemije 50 posto, a slijede područja općeg strojarstva (28,6 posto) i elektrotehnike (21,4 posto).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2023. najveći udio priznatih patenata bio je u području A-Svakodnevne životne potrepštine (75 posto), a najmanji u području H – Elektrotehnika (25 posto), dok u ostalim područjima nije bilo priznatih patenata.

Više od tri četvrtine patentnih prijava odnosi se na domaće prijavitelje iz Grada Zagreba i Jadranske Hrvatske, dok su svi priznati patenti iz Sjeverne Hrvatske i Grada Zagreba.

Od ukupnog broja patentnih prijava domaćih prijavitelja u 2023. godini, 40,9 posto prijavili su prijavitelji iz Grada Zagreba, a 36,6 posto prijavitelji iz Jadranske Hrvatske.

Promatramo li priznate patente, u 2023. godini 66,7 posto priznato je prijaviteljima iz Sjeverne Hrvatske, a 33,3 posto prijaviteljima iz Grada Zagreba, priopćio je DZS.

6 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari