JANAF: Ostvarena dobit u prvih devet mjeseci 49,6 milijuna eura

www.janaf.hr/YouTube/Screenshot
Spremnici, JANAF; Izvor: JANAF

Jadranski naftovod, dioničko društvo (JANAF) je u prvih devet mjeseci ostvario neto dobit od 49,6 milijuna eura, što je 43 posto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuje Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj JANAF-a, objavljen na njihovoj službenoj stranici. 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna ove godine JANAF je ostvario ukupne prihode veće od 113 milijuna eura. To je gotovo 29 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Bruto dobit za prvih devet mjeseci iznosi 60,5 milijuna eura, dok neto dobit iznosi 49,6 milijuna eura.

Rast prihoda dolazi iz temeljne djelatnosti – transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata koji iznose 109,5 milijuna eura i veći su za 27 posto nego prošle godine.

U poslovanju s inozemnim kupcima ostvareno je gotovo 73 posto prihoda od temeljne djelatnosti, što potvrđuje izvoznu orijentiranost kompanije.

Ukupna imovina Društva na datum obračuna iznosi 728,0 mil. eura i povećana je u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2022. godine za 39,6 milijuna eura. U strukturi imovine, udjel dugotrajne imovine iznosi 75,4 posto.

„Rezultati ostvareni u trećem kvartalu 2023. vrlo su poticajni i pružaju osnovu za očekivanje kako će i tekuća poslovna godina biti izvrsna za JANAF. Financijski rezultati još jednom u mandatu ove Uprave potvrđuju ispravnost strateškog usmjerenja našega poslovanja i uspješno provođenje svih planiranih poslovnih aktivnosti. Poslovnim iskoracima i ostvarenim suradnjama kontinuirano potvrđujemo ulogu JANAF-a kao strateškog elementa europske energetske strukture, ne zanemarujući pritom ključnu ulogu koju JANAF obnaša u povezivanju Republike Hrvatske s europskim i globalnim energetskim sektorom“, izjavio je predsjednik Uprave, mr.sc. Stjepan Adanić, u priopćenju na službenoj stranici.

Vlastiti izvori sredstava čine 96 posto ukupnih izvora sredstava i povećani su za iznos od 38 milijuna eura kao rezultat ostvarene dobiti tekuće godine u iznosu od 49,6 milijuna eura umanjeno za isplaćenu dividendu za 2022. godinu u iznosu od 11,6 milijuna eura.

Hina/Foto: M.Klepac/Arhiv
Omišalj, JANAF Foto: Hina/arhiv/M.Klepac

„Ostvareni rezultati plod su strateškog pristupa i potpune usmjerenosti prema ostvarenju naših strateških poslovnih ciljeva. Proteklo poslovno razdoblje obilježeno je jačanjem partnerskih odnosa s vodećim regionalnim i globalnim naftnim kompanijama, ali i sklapanjem novih ugovora, kao potvrde ispravnih poslovnih politika. Okrećemo se promišljanju širenja naše infrastrukture i skladišnih kapaciteta te nastavljamo pružati sigurnu opskrbu ovome dijelu Europe, kako bismo i nadalje ostali partner u transportu i skladištenju te spremno ponudili usluge u trenutku kada potražnja za istima kontinuirano raste. Potaknuti izvrsnim rezultatima, uspješnim poslovnim suradnjama te našom ulogom strateškog energetskog čvorišta Europe, okrećemo se novim poslovnim iskoracima i partnerstvima“, istaknuo je član Uprave Vladislav Veselica.

Kratkotrajna imovina JANAF-a iznosi 172,3 milijuna eura i povećana je u odnosu na početno stanje za 32,6 milijuna eura, najvećim dijelom kao rezultat povećanja novčanih sredstava za 45 milijuna eura te smanjenja kratkotrajne financijske imovine za 7,9 milijuna eura i potraživanja za 4,5 milijuna eura, navodi se i Izvješću.

Potraživanja od kupaca Društva iznose 14,7 milijuna eura te su smanjena za 6,2 milijuna eura u odnosu na stanje na početku godine. Od iskazanih potraživanja od kupaca na dan 30. rujna 2023. godine dospjelo je 0,8 milijuna eura potraživanja.

Nedospjele obveze prema dobavljačima za Društvo iznose 6,1 milijuna eura, i smanjene su za 0,9 milijuna eura u odnosu na početno stanje tekuće godine.

Poslovni rashodi Društva, iskazani u iznosu od 52,2 milijuna eura, veći su od ostvarenja prethodne godine za 15,2 posto većim dijelom zbog povećanja troškova električne energije, a od planiranih rashoda manji su za 18,6 posto.

Materijalni troškovi Društva, u iznosu od 15,4 milijuna eura, u poslovnim rashodima tekućeg razdoblja sudjeluju s 29,4 posto te se većim se dijelom odnose na troškove usluga i materijala za održavanje, pogonske električne energije te proizvodnih i ostalih vanjskih usluga.

Materijalni troškovi veći su za 59,7 posto od iskazanih u prethodnoj godini uglavnom kao rezultat porasta cijene električne energije. Troškovi osoblja Iskazani troškovi osoblja Društva u iznosu od 10,3 milijuna eura veći su za 11,8 posto od troškova prethodne godine, a u odnosu na plan manji su za 6,9 posto, stoji u Izvješću.

Temeljni kapital Društva iznosi 391,9 mil. eura, a sastoji se od 1.007.658 redovnih dionica oznake JNAF-R-A pojedinačne nominalne vrijednosti od 389 eura. Zarada po dionici u promatranom razdoblju iznosila je 49,21 eura po dionici, a tržišna vrijednost dionica kretala se od 720 do 845 eura po dionici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari