Hrvatskoj prijeti tužba zbog pomorske strategije, Ministarstvo opravdava kašnjenje

Freepik.com
Zaštita morskog okoliša, Foto: Freepik.com/stockgiu

Hrvatska je od Europske komisije (EK) dobila obrazloženo mišljenje o povredama europskog prava zbog neusklađivanja s direktivom o pomorskoj strategiji pa joj prijeti tužba ako u dva mjeseca ne odgovori Komisiji. Iz Ministarstvo održivog razvoja kao nadležnog poručuju da ulažu iznimne napore.

Obrazloženo mišljenje od Europske komisije (EK) Hrvatska je dobila 7. veljače, kao i Danska, Grčka i Malta te imaju dva mjeseca za odgovor i poduzimanje potrebnih mjera, prenosi Hina. U suprotnom, EK će podnijeti tužbu pred Sudom EU.

Države članice su bile dužne do 31. ožujka 2022. revidirati i dopuniti svoje programe mjera. EK je u veljači prošle godine uputila službene opomene dijelu članica da to učine i neke od njih to su i učinile, međutim Hrvatska, Danska, Grčka i Malta nisu.

Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji sveobuhvatna je politika za zaštitu morskog okoliša europskih mora uz istodobno omogućivanje održive uporabe morskih dobara i usluga.

Njome se od članica EU zahtijeva da procijene stanje kvalitete morskog okoliša, uspostave odgovarajuće okolišne ciljeve i izrade odgovarajuće programe praćenja. Također, da provedu mjere za postizanje ključnog cilja direktive koji se odnosi na postizanje “dobrog stanja okoliša” svih morskih voda.

“Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ulaže iznimne napore kako bi u roku koji je Europska komisija navela u svom obrazloženom mišljenju izvijestila Komisiju o ispunjenju obveza iz okvirne direktive”, rekli su Hini u tom ministarstvu.

Pixabay.com
Europska komisija, Bruxselles, Foto: Pixabay.com

Poručili su kako Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, intenzivno radi na dovršetku svih propisanih procedura kako bi u što skorijem roku predmetni dokument usvojila Vlada, a što je ključna formalna pretpostavka za dovršetak ovog postupka.

Ministarstvo kašnjenje opravdava, uz ostalo, zbog opsežnosti tema dokumenta, kao i širine obveza koje proizlaze iz direktive koje je potrebno uzeti u obzir prilikom određivanja i usklađivanja mjera. Navodi i integralni karakter programa mjera 2022.- 2027. kao i složenost postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Najavljuje kako je u tijeku postupak priprema za savjetovanje s javnošću navedenog programa mjera.

U Ministarstvu kažu kako su obveze iz okvirne direktive transponirane Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Uredbom su uređene polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, provedbu i praćenje provedbe dokumenata Strategije.

Ističu kako je RH putem Uredbe prenijela i obvezu izrade nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem iz Protokola Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja. U tom smislu, dokumenti strategije koji se izrađuju na temelju Uredbe, objedinjuju obveze određene okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji i Protokolom Barcelonske konvencije, što je jedinstveni pristup zaštiti mora i priobalja u EU.

Ističu kako se za primjenu tog pristupa Hrvatska odlučila uzimajući u obzir morski okoliš i obalno područje kao nedjeljivu cjelinu.

“S obzirom na to da ovako primijenjen pristup zaštiti morskog okoliša i obalnog područja nema dogovorene smjernice i okvire na regionalnoj i EU razini, izrada dokumenata strategije složeniji je i tehnički zahtjevniji postupak od izrade pojedinačnih odnosno odvojenih strateških dokumenata zaštite morskog i obalnog dijela Republike Hrvatske”, objašnjavaju u Ministarstvu.

Kažu i da program mjera, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša te Uredbi predstavlja akcijski program strategije te uz mjere za uspostavu i/ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša koje je potrebno donijeti na temelju okvirne direktive, obuhvaća i upravljačke mjere koje se odnose na postizanje ciljeva Protokola Barcelonske konvencije o zaštiti morskoga okoliša i obalnog područja Sredozemlja.

Jedan odgovor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari