HANFA: Upozoravamo na moguće obmanjujuće objave ponuditelja kriptovaluta

Pixabay.com
Foto: Pixabay.com/Ilsutracija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) upozorava na moguće obmanjujuće objave ponuditelja kriptovaluta, ističući da Hrvatska trenutačno nema nacionalni okvir za izdavanje kriptoimovine, kao ni okvir za pružanje usluga u vezi s njezinim izdavanjem. 

Uredba i direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine (MiCA), stupila je na snagu 29. lipnja 2023. s odgođenom primjenom odredaba o tokenima elektroničkog novca i tokenima vezanima uz imovinu, koje će se primjenjivati od 30. lipnja 2024., navode iz HANFA-e. Isto tako i odredbe  koje se odnose na izdavanje ostalih vrsta kriptoimovine i na pružanje usluga vezanih uz kriptoimovinu, bit će u primjeni tek od 30. prosinca 2024. godine.

“Republika Hrvatska trenutačno nema nacionalni okvir za izdavanje kriptoimovine, koja nije financijski instrument u kontekstu Zakona o tržištu kapitala ni za pružanje usluga u vezi s izdavanjem kriptoimovine. Na poslovanje s kriptoimovinom i pružanje usluga u odnosu na kriptoimovinu koja se ne kvalificira kao financijski instrument trenutačno se primjenjuju samo opća pravila koja se odnose na ugovorne odnose iz Zakona o obveznim odnosima te odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma”, navodi se u priopćenju HANFA-e.

Ističe se kako je izrada Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114, kojim će cijela regulativa biti i operativno određena na nacionalnoj razini tek u izradi. HANFA upozorava na oprez kod ponuda kriptoimovine u kojima se navodi kako je “bijela knjiga o kriptoimovini” izdana u skladu s MICA-om, a posebice ako se prilikom promocije ili u njoj navodi da je dostavljena nadležnom tijelu na znanje i/ili odobrenje.

HANFA, stoji u objavi, ne odobrava, niti će nakon prijelaznog razdoblja odobravati, bijele knjige o kriptoimovini.

Nakon 30. prosinca 2024. pri javnoj ponudi kriptoimovine koja ne obuhvaća tokene vezane uz imovinu ni tokene e-novca ili pri traženju uvrštenja za trgovanje takvom kriptoimovinom u Uniji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje trebali bi izraditi, dostaviti nadležnom tijelu i objaviti opisni dokument koji sadržava informacije koje su dužni objaviti (“bijela knjiga o kriptoimovini”).

“Nakon stupanja na snagu navedenih odredaba, bijela knjiga o kriptoimovini na prvoj će stranici sadržavati sljedeću jasnu i istaknutu izjavu: “Ovu bijelu knjigu o kriptoimovini nije odobrilo nijedno nadležno tijelo ni u jednoj državi članici Europske unije. Za sadržaj ove bijele knjige o kriptoimovini odgovoran je isključivo ponuditelj kriptoimovine“, u skladu s člankom 6. stavkom 3. MiCA-e”, navodi se u priopćenju HANFA-e.

Iz HANFA-e poručuju i da je važno da imatelji kriptoimovine i sadašnji ili potencijalni klijenti usluga povezanih s kriptoimovinom budu svjesni da se, uz rizike povezane s kriptoimovinom, pravila MiCA-e o pružanju usluga povezanih s kriptoimovinom neće početi primjenjivati do 30. prosinca 2024., pa  imatelji kriptoimovine i klijenti pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tijekom tog razdoblja neće imati koristi od regulatornih i nadzornih zaštitnih mjera na razini EU-a, kao ni od mehanizama pravne zaštite ugrađenih u MiCA-u. 

Navode i kako ta institucija nije ovlaštena zaprimiti bijelu knjigu o kriptoimovini, a posljedično ni provjeravati jesu li u nju uključene sve potrebne informacije zahtijevane MiCA-om.

“Pripazite na obmanjujuće informacije pri nuđenju kriptoimovine i povezanih proizvoda, posebice onih koji se agresivno oglašavaju javnosti uporabom marketinških materijala i drugih informacija koje mogu biti nejasne, nepotpune i netočne”, poručuju iz HANFA-e.

11 Odgovora

  1. Čim Hanfa upozorava zna se da je nešto dobro. Tako su i za Bitcoin upozoravali prije 10 godina. Imam ptsp od njihovih upozorenja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari