HANFA: Opomena za Allianz ZB d.o.o

Pixabay.com
HANFA izrekla opomenu, Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Upravno vijeće hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga – HANFA, na 33. sjednici, rješenjem je izreklo opomenu Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Razlozi za ovu opomenu jesu određene nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene u postupku neposrednog nadzora, „a odnose se na neadekvatno određivanje i praćenje ostvarivanja strategije ulaganja obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja, jer ovo društvo nije ispunilo propisane uvjete određivanja očekivanih rezultata ulaganja i vremenskog horizonta za ostvarivanje strategije ulaganja, praćenja ostvarivanja strategije ulaganja te jasnoće smjernica za ulaganje imovine u skladu sa zadanom strategijom, te nije osiguralo usklađenost strukture pomoćnih izvještaja o rizicima sa strukturom strategije ulaganja“, stoji u rješenju.

Allianz ZB, s ciljem zaštite interesa mirovinskih fondova i njihovih članova, propustilo je uspostaviti mehanizme koji će osigurati upravljanje te kontinuirano i ad hoc praćenje ulaganja u dionice, navodi HANFA u rješenju, u dijelu koji se odnosi na praćenje provođenja investicijske strategije dogovorene sa strateškim partnerom.

Društvo prilikom dva postupka dokapitalizacije izdavatelja nije postupalo u skladu s pravilima struke i najboljim interesima članova mirovinskih fondova, iz razloga što Društvo u predmetnim postupcima dokapitalizacije nije dodatno provjeravalo vrijednost hotela koji su bili predmetom kupoprodaje između društva (kupac) i (prodavatelj), pritom zanemarujući sljedeće činjenice“, konstatira se u rješenju HANFA-e.

Kao mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nalaže im se da najkasnije do 31. siječnja 2024. godine, u svrhu donošenja strateške i taktičke alokacije imovine fondova pod upravljanjem, naprave detaljniju podjelu klasa imovine u koje se ulaže imovina mirovinskih fondova u odnosu na trenutnu podjelu po klasama.

Allianz ZB-u se, kao posebna nadzorna mjera, nalaže da najkasnije do 31. ožujka 2024. godine HANFA-i dostavi dokaze o postupanju u skladu s unaprijeđenim internim aktima:

„1. Politika i procedura korporativnog upravljanja, Politika sudjelovanja i Pravilnik o standardima usklađenja tržišta kapitala u dijelu koji se odnosi na novouvedene kontrolne mehanizme vezane za korporativno upravljanje u izdavateljima u kojima mirovinski fondovi pod upravljanjem Društva imaju većinski udio preko 50 posto u temeljnom kapitalu i/ili sklopljeno strateško partnerstvo ili ugovor o suradnji s drugim dioničarem;

2. Politike i procedure zadavanja naloga, postizanja najpovoljnijeg ishoda i fer izvršenja transakcija, Politike i procedure za odluke o ulaganju imovine i Politika upravljanja sukobom interesa u dijelu koji se odnosi na obvezu obrazlaganja razloga izostanka sudjelovanja pojedinih fondova u ulaganjima koja su realizirana za ostale mirovinske fondove kojima Društvo upravlja“, izrečeno je rješenjem, objavila je HANFA.

HANFA je izdala i određene preporuke ovom društvu koje se odnose na dokumentiranje investicijskih procesa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari