HANFA objavila izvješće za veljaču, burzovni rast prometa skoro dvoznamenkasti

HANFA
Ante Žigman, Foto: HANFA/PR

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u veljači 2024. iznosio je 35,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 9,9 posto na mjesečnoj razini, dio je analize i pregleda aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za veljaču 2024. godine. 

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju veljače 2024. ukupno 2.260.083 člana, odnosno 4.347 članova (0,19 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,5 %, u kategoriji A 14,8 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.334 nova člana u veljači, njih 5.179 (97,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 988 osiguranika. Ukupni  doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 113,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja siječnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,4 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja siječnja), što je za 5,7 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju veljače 2024. iznosila je 20,8 mlrd. EUR, što je za 0,2 mlrd. EUR (1,2 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju veljače nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,9 % za kategoriju B i -0,02 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 14,1 % za kategoriju A, 10,1 % za kategoriju B i 4,4 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,4 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače 2024. iznosila su 12,8 mlrd. EUR (61,4 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,5 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju veljače 2024. iznosila 23,3 % imovine OMF-ova (4,8 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,4 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u veljači 3,7 % imovine, odnosno 760,4 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju veljače 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,6 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi na kraju mjeseca imali 398.849 članova (ODMF), odnosno 48.752 člana (ZDMF). Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2024. iznosile su 10,4 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 9,3 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2024. iznosile su 6,3 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (2,9 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,4 %, isplate zbog promjene fonda 24,2 %, a isplate zbog smrti 3,4 % ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,8 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 1,4 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 9,2 mil. EUR (0,7 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -0,2 % do 2,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,7 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (53,9 % imovine), a zatim dionice (25,9 %) te investicijski fondovi (10,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica za 0,3 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove  za  0,4 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U veljači 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva dva mjeseca 2024. iznosila je 287,0 mil. EUR, od čega se 48,7 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 238,3 mil. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,5 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,1 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %). Iznos likvidiranih šteta u prva dva mjeseca 2024. iznosio je 219,9 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 85,4 mil. EUR (38,9 %), a na neživotno osiguranje 134,5 mil. EUR (61,1 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (41,4 %), osiguranje cestovnih vozila (21,1 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u veljači 2024. iznosio je 35,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 9,9 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 2,2 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 43,0 mlrd. EUR, od čega su 24,0 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, 1,1 mlrd. EUR strukturirani proizvodi i 35 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast od 7,6 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od -4,9 % zabilježio CROBEXkonstrukt. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 2,3 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad (-0,04 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,2 %. Dionica kojom se u veljači najviše trgovalo bila je dionica društva Zagrebačka banka d.d., kojom je ostvaren promet od 3,2 mil. EUR (11,6 % ukupnog trgovanja na burzi u veljači), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad -1,7%.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U veljači 2024. poslovalo je ukupno 108 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,4 mlrd. EUR te je bila za 41,1 mil. EUR, ili 1,7 %, veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju veljače činila je 37,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 11,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Ukupne neto uplate svih UCITS fondova u veljači bile su pozitivne i iznosile su 67,8 mil. EUR. Pozitivne neto uplate u veljači su ostvarili novčani fondovi 46,1 mil. EUR, fondovi iz kategorije „ostali“ 24,0 mil. EUR, dionički 5,7 mil. EUR, dok su negativne mjesečne neto uplate ostvarili mješoviti fondovi -1,8 mil. EUR, napajajući -2,7 mil. EUR i obveznički -19,3 mil. EUR. U veljači 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, osim novčanih i to: dionički (0,8 %), napajajući (0,1 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (1,2 %), mješoviti (0,8 %) i obveznički (0,9 %), dok je za novčane fondove taj prinos iznosio -0,5 %. Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju veljače 2024. iznosio je za dioničke fondove 7,4 %, mješovite 5,9 %, fondove iz kategorije „ostali“ 15,4 %, napajajuće 2,5 % i obvezničke 9,5 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 150,5 mil. EUR (mjesečni pad od 0,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,4 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.

3 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari