HANFA: Euroherc osiguranje na korak do kazne, kod Agram leasing-a utvrđene nepravilnosti

Pixabay.com
HANFA utvrdila nepravilnosti, Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Upravno vijeće hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), na 34. sjednici, donijelo je, između ostalog, rješenje kojim se utvrđuje da društvo EUROHERC osiguranje d.d., nije postupilo po nalogu ove Agencije od 23. 9. 2022. godine, odnosno da nije bez odgode, a najkasnije do 31. 10. 2022. godine, izmijenilo interni akt „Naputak o obradi i likvidaciji šteta nastalih iz ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti (A1/21) od 15. 4. 2021.“ ili usvojio novi interni akt, kojim se uređuju pravila postupanja prilikom prijave, obrade i likvidacije šteta po policama autoosiguranja.

U rješenju je navedeno da su aktom morale biti sadržane odredbe koje propisuju da svaka odluka o odštetnom zahtjevu mora sadržavati uputu o pravu na podnošenje prigovora na postupanje odnosno odluku Euroherca o osnovanosti postavljenog odštetnog zahtjeva, a koja mora biti usklađena s čl. 378. Zakona o osiguranju.

„U istome da ne budu sadržane odredbe kojima se isplata (nespornog) iznosa naknade štete uvjetuje poduzimanjem bilo kakve radnje od strane oštećenika (davanjem pristanaka ili suglasnosti za isplatom, potpisivanjem obrazložene ponude/utemeljenog odgovora ili sporazuma o nagodbi, dostavljanjem broja računa na koji se ima izvršiti isplata), a koji nalog je postao izvršan dana 1. 11. 2022. godine“, navodi se u rješenju.

Također, HANFA je utvrdila i da odnosno da nije bez odgode,u poslovnom procesu obrade i likvidacije šteta po policama autoosiguranja, osigurano postupanje u skladu s obvezama i rokovima iz čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, kao i odredbama Smjernica i internog akta, tako da ovo društvo donese odluku o odštetnom zahtjevu i isplati naknadu štete bez nepotrebnog odlaganja.

Rok za ispravke ovih akata je 31. siječnja 2024. godine, a ako se ne postupi po nalogu HANFA-e, članove uprave Euroherc osiguranja čeka novčana kazna u iznosu od 16.500 eura, po osobi.

Na sjednici je donijeta i posebna nadzorna mjera za društvo AGRAM LEASING d.o.o., Zagreb, koje nije postupilo po rješenju HANFA-e od 13. prosinca 2022. godine, kojim mu je naloženo otklanjanje nadzorom utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

„Uzevši u obzir nadzorom utvrđene nepravilnosti te nepostupanje Društva po nalogu iz Rješenja od 13. prosinca 2022., Hanfa je u ovom postupku, kao razmjernu mjeru koja je potrebna da bi Društvo poslovalo u skladu s odredbama Zakona, odredila da Društvo treba izmijeniti metodologiju za izračun umanjenja vrijednosti potraživanja po ugovorima o leasingu, ponovo izračunati umanjenje vrijednosti potraživanja po ugovorima o leasingu sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. te ispraviti godišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. kako je to naloženo točkom 2. izreke ovog Rješenja“, navedeno je u obrazloženju rješenja.

I ovom društvu dan je rok do 31. siječnja 2024. godine, za otklanjanje nepravilnosti.

Na sjednici je utvrđeno i da je INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, postupilo po nadzornim mjerama i nalozima rješenja HANFA-e od 16. prosinca 2021. godine te da se nad njima okončava neposredni nadzor.

Na sjednici su usvojene i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu kojim se ovi akti usuglašavaju s tečajnim listama i normativima Europske središnje banke.  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari