U Hrvatskoj je u rujnu bilo registrirano 291.169 poslovnih subjekata

Pixabay.com
Posao, ilustracija Foto: Pixabay.com

Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o strukturi poslovnih subjekata u Hrvatskoj u rujnu 2023. godine otkrili su da je ukupno bilo registrirano 291.169 poslovnih subjekata. Aktivnih poslovnih subjekata bilo je 59,5 posto ili 173.276.

Najviše registriranih poslovnih subjekata činila su trgovačka društva i to 212.778, a od toga je aktivnih bilo 138.468 ili 65,1 posto. U obrtu i slobodnim zanimanjima poslovalo je 100.092 subjekata, a kod ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 75.222 registriranih pravnih osoba, od čega je bilo 34.095 aktivnih subjekata. Prema DZS-u, kod zadruga je krajem rujna bilo 3.169 registriranih subjekata, a aktivnih je bilo 713.

Više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno je u četiri područja djelatnosti, što su pokazali podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima.

U trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikla udio registriranih subjekata bio je 15,9 posto, a aktivnih 15 posto. Istovremeno, udio aktivnih subjekata u prerađivačkoj industriji bio je 8,8 posto, dok je udio registriranih bio 7,5 posto. Udio aktivnih subjekata u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima bio je 12,9 posto, a registriranih 10,5 posto, kod ostalih djelatnosti udio registriranih subjekata bio je 17,5 posto i aktivnih 13 posto.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,3 posto i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 68,7 posto zastupljeno u pet područja djelatnosti.

Prema veličini udjela na prvom mjestu je trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla s 18,5 posto, a stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti imale su udio od 16 posto. Prerađivačka industrija imala je 10,9 posto, građevinarstvo 14,2 posto i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 9,1 posto.

Udio neprofitnih aktivnih subjekata bio 19,7 posto, od čega je pola pripalo djelatnosti – ostale uslužne djelatnosti. Ostatak je raspoređen na umjetnost, zabavu i rekreaciju i to 28,8 posto, na obrazovanje je 7,5 posto, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi je sedam posto te javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje je 2,7 posto.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik i njime je obuhvaćeno 79,2 posto subjekata.

Prema DZS-u, u državnom vlasništvu je 0,8 posto subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4 posto subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4 posto subjekata, dok se za 19,1 posto pravnih osoba vlasništvo ne prati.

Statistički podaci su pokazali da kod aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najviše je tvrtki koje imaju od jednog do devet radnika, njih 55,2 posto, a 33,9 posto subjekata nema zaposlenih. Oko 8,4 posto udjela imaju subjekti s 10 do 49 zaposlenih, a 2,1 posto subjekata ima od 50 do 249 zaposlenih, dok 0,4 posto subjekata ima više od 250 zaposlenih.

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima, objavio je DZS, uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,1 posto, dok je udio aktivnih 74,3 posto. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću drugi je oblik prema brojnosti, s 25,6 posto registriranih, a aktivnih je 24,7 posto. Ostali oblici trgovačkih društava čine 1,1 posto.

Na županijskoj razini podaci pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,3 posto.

Na drugom mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5 posto pravnih osoba i 14,5 posto fizičkih osoba je Splitsko-dalmatinska županija.

2 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari