Stupaju na snagu izmjene načina uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa t​​e za financiranje drugih javnih potreba

pixabay.com
Kontakt točka porezne uprave, Foto: Pixabay.com/Ilustracija

​Ovim Naputkom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja, izvješćivanje korisnika te način izvršavanja povrata pogrešno ili više uplaćenog prihoda, izvijestila je Porezna uprava RH. 

Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za druge javne potrebe, prema ovom Naputku, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona, objavila je Porezna uprava također u Narodnim novinama, prema dosadašnjoj praksi.

Prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun proračuna. Pregled računa proračuna nalazi se u Popisu računa proračuna, koji je sastavni dio ovog Naputka (Prilog 1).

Odluka o transakcijskim računima („Narodne novine“, broj 57/19, 139/21 i 148/22) propisuje način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.

Račun za grad ili općinu

Račun za grad/općinu sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku „18“, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava, slijede četiri nule (0000), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj  normi ISO 7064 (Modul 11, 10)  – 1983/E.

Račun za županiju

Račun za županiju sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku „18“, slijede tri nule (000), sljedeće dvije znamenke su oznaka županije koju određuje Državna geodetska uprava, slijede dvije nule (00), a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Račun za ostale jedinice lokalne samouprave

Ako se na području jedinice lokalne samouprave osnuje mjesna samouprava, kreditna institucija gradskoj četvrti, gradskom kotaru ili mjesnom odboru otvara račun proračuna. Račun se sastoji od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Broj (partija) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji određuje se ovako: prve dvije znamenke imaju oznaku „18“, iduće tri znamenke su oznaka grada/općine prema pripadnosti jedinice lokalne samouprave, slijede dvije nule (00), iduće dvije znamenke određuje kreditna institucija, a posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Zajednički i ostali javni prihodi

Zajednički prihodi proračuna i ostali javni prihodi uplaćuju se na račune propisane ovim Naputkom i raspoređuju se korisnicima na zakonom utvrđeni način. IBAN konstrukcija računa sastoji se od sljedećih dijelova: HR – dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku, xx – dvoznamenkastog kontrolnog broja koji se računa prema hrvatskoj normi ISO 7064, MOD 97-10, sedmeroznamenkastog vodećeg broja kreditne institucije i deseteroznamenkastog broja (partije) transakcijskog računa u kreditnoj instituciji. Vodeći broj kreditne institucije je 1001005 – Hrvatska narodna banka. Drugi dio računa sastoji se od deset (10) znamenaka od kojih prve dvije imaju oznaku „17“ – oznaka računa za naplatu javnih prihoda, sljedeće tri znamenke su oznaka grada/općine koju određuje Državna geodetska uprava ili oznaka 000 kada se račun  za naplatu javnih prihoda otvara na razini Republike Hrvatske, slijede četiri znamenke – brojčana oznaka vrste prihoda, posljednja znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunat po hrvatskoj normi ISO 7064 (Modul 11, 10) – 1983/E.

Kako prepoznati vrstu prihoda

Za prepoznavanje vrste prihoda koja se plaća i platitelja obvezno je unošenje podataka na nalogu za plaćanje u poljima „model“ i „poziv na broj primatelja“ prema brojčanim oznakama koje su dane u Popisu vrsta prihoda i dopuštenih modela za prihode proračuna – Prilog 3 i Popisu dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba – Prilog 4 koji su sastavni dio ovog Naputka. Sastavni dio Naputka je i Popis osnovnih modela za uplatu javnih prihoda s opisom sadržaja polja „poziv na broj“, objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja – Prilog 2.​

18 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari