Počinju potpore i za agrosolare – Zagrebačka županija sufinancira do 10.000 eura

pixabay.com
Solarni paneli, Foto: Pixabay.com/Ilustracija

U Hrvatskoj je do unazad nekoliko godina veći interes investitora pa i potpora bio za vjetroelektrane ili hidroelektrane, iako potencijal za solarne elektrane itekako postoji, ali do sada nije bio iskorišten.

Ivo Milatić, državni tajnik ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, na konferenciji RE-Source Croatia 2024., koju je medijski podržao i portal Financije.hr sredinom ožujka, najavio je promjenu trenda prema solarnim elektranama. Na naše pitanje zašto je to tako i zašto se sad odjednom mijenja trend, Milatić je pojasnio za Financije.hr da je jedan od razloga i zaštita prirodnih potencijala.

Mnoge površine, koje su možda prirodno pogodne za vjetro ili hidroelektrane, sada su najčešće pod zaštitom države, kroz nacionalne parkove ili neku drugu vrstu zaštite. To nas prebacuje na sunčane elektrane, jer su tu takva ograničenja manje važna ili skoro nebitna. Investitoru svakako komplicira proces izdavanja dozvole za rad kada je određeno područje pod zaštitom, te su solari postali i kod nas u fokusu. Unazad godinu dana u ministarstvu, primjerice, od deset dozvola, osam ih se odnosi na solare“, pojasnio je Milatić za Financije.hr.

Financije.hr
Ivo Milatić, državni tajnik ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, Foto: Financije.hr/Lejla Barić

Novi smjer u svijetu obnovljivih izvora energije jesu – agrosunčane elektrane, a najveća im je prednost u dvostrukoj iskoristivosti zemljišta, ali i ribnjaka: kako u poljoprivrednoj proizvodnji tako i u proizvodnji električne energije, istaknuto je u Studiji o potencijalu uporabe solarne energije u poljoprivrednom sektoru i sektoru slatkovodne akvakulture, koju je OIEH predstavio u rujnu prošle godine.

Prateći ove trendove, Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i/ili obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji u 2024. godini, odnosno agrosunčane elektrane.

Potpora se odnosi na ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu.

Namijenjena je ugradnji sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije na krovištima zgrada poljoprivredne i/ili gospodarske namjene i postavljanju agrosolara/agrosunčanih elektrana na odobrenoj površini prostornim planom bilo koje razine upisane u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD).

Najviši ukupni iznos potpore koji se dodjeljuje na temelju ovog Javnog poziva koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 10.000 eura.

„Prihvatljivi podnositelji su:

-fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika, odnosno u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu, najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, a koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili

-fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke,

– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava“, navodi se u javnom pozivu, objavljenom na službenoj stranici zagrebačke županije.

Prihvatljive aktivnosti troškovi dostave, nabave i postave sunčane elektrane (SE), ostala oprema za pravilan rad sustava, elementi SE s montažom i nosivom konstrukcijom za njihovo pričvršćivanje na krovišta iskazani isključivo na jednom računu sa specifikacijom troškova, troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta SE u mrežnom radu, dvosmjerno brojilo, projektna dokumentacija potrebna za ugradnju i postavu SE, troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, navodi se u natječaju.

Potpore dodijeljene na temelju ovog Javnog poziva imaju narav državne potpore male vrijednosti. Podnositelji prijave dužni su uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 200.000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine uključujući i potpore dobivene na temelju ovog Javnog poziva.

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2024. godine odnosno do utroška proračunskih sredstava, koja su osigurana u proračunu županije.

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučenom pošiljkom, osobnom dostavom u pisarnicu Zagrebačke županije ili putem sustava „e-prijave“.

Zagrebačke županija, sa 130 tisuća eura, sufinancira i troškove nabave te subvencionira kamatu na kredite za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura te sjetvu i sadnju presadnica u 2024. godini. Potpora za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu i sadnju dodjeljuje se u vrijednosti od najmanje 300 eura ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 600 eura po korisniku.

6 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari