Objavljene posljedice za zaštićene najmoprimce koji ne prijave stan u registar

pixabay.com
ilustracija, foto: Pixabay.com

Nakon što je ovaj mjesec stupio na snagu zakon kojim se kreće u rješavanje problema dugog desetljećima – povrat imovine vlasnicima nekretnina u kojima borave zaštićeni najmoprimci, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je objavilo Javni poziv za prijavu u ‘Registar stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci’.

Ministarstvo je ovaj tjedan ponovilo poziv za upis, ali i pojasnilo – koje sankcije mogu snaći one koji se ne odazovu.

„Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, ali je stan naveden u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave i/ili u bazi podataka APN-a, nadležni upravni odjel jedinice lokalne samouprave će, na zahtjev Ministarstva, bez odgode provjeriti činjenice vezane uz status stana na licu mjesta i o utvrđenim činjenicama obavijestiti službenu osobu. U tom slučaju, ako se utvrdi da u stanu stanuje zaštićeni najmoprimac, a stan je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, službena osoba će bez odgode upozoriti stranke na posljedice propuštanja roka te im odrediti dopunski rok za podnošenje prijave najkasnije do 31. kolovoza 2024.“, poručeno je iz ministarstva.

Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac propuste prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana.

Ako i vlasnik i zaštićeni najmoprimac istog stana propuste rok za prijavu stana u Registar, a stan nije naveden ni u popisu stanova po jedinicama lokalne samouprave ni u bazi podataka APN-a pravni odnos zaštićenog najma sa zaštićenom najamninom pretvara se u pravni odnos najma na neodređeno vrijeme, s prosječnom slobodno ugovorenom najamninom koju je zaštićeni najmoprimac dužan plaćati vlasniku stana. 

„Podatak o visini prosječne slobodno ugovorene najamnine za pojedini stan dužno je, na zahtjev stranke, dati nadležno tijelo porezne uprave. Vlasnik stana gubi pravo na solidarnu naknadu ako je na nju bio ovlašten.“, upozoreno je.

Predviđene mjere i subvencije za rješavanje problematike

Ako jedna stranka, odnosno ili vlasnik ili zaštićeni najmoprimac istog stana propusti rok za prijavu stana u Registar, u odnosu na tu stranku odgovarajuće se primjenjuju pravila o upozorenju te dopunskom roku.

Ako stranka propusti prijaviti stan u Registar i u dopunskom roku do 31. kolovoza 2024., u Registar se unose podaci i dokumentacija koju je dostavila druga stranka te se smatra da se stranka koja je propustila i dopunski rok odrekla prava na ispravke, dopune ili bilo kakve prigovore vezane uz podatke unesene u Registar, kao i prava na dostavu vlastite dokumentacije ili dokumentacije različite od one koju je dostavila druga stranka.

Podsjetimo, Zakonom je predviđeno pet programskih mjera za trajno rješenje statusa osoba koje imaju status zaštićenog najmoprimca u stanu u privatnom vlasništvu, a koje možete pročitati u prijašnjem tekstu u vezi ove tematike portala Financije.hr.

Dodatne pogodnosti predviđene Zakonom su subvencija najamnine u prijelaznom razdoblju, isplata solidarne naknade, kao i pomoći za preseljenje za ranjive skupine.

3 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari