Ministarstvo financija RH: Nova aplikacija za pregled isplata iz proračuna

Ministarstvo FInancija
Ministar financija RH, Marko Primorac na predstavljanju nove aplikacije, Foto: Ministarstvo financija RH/PR

Ministarstvo financija RH pokrenulo je novu interaktivnu web aplikaciju za pregled isplata s jedinstvenog računa državnog proračuna, dostupnu na mrežnim stranicama Ministarstva. Nova aplikacija zamjenjuje dosadašnju aplikaciju „Upit po dobavljačima“ i pruža proširene mogućnosti pregleda isplata i strukturiranja podataka.

Podaci o isplatama mogu se pretraživati po primateljima sredstava, koji sada pored pravnih osoba, uključuju i fizičke osobe i primatelje sredstava izvan Hrvatske, po isplatitelju sredstava (proračunskom i izvanproračunskom korisniku koji je dao nalog za isplatu) te po vrsti troška.

Aplikacija omogućava kombinaciju više parametara pretrage te izvoz podataka u strojno čitljivom obliku. Klasificirani podaci prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i podaci čija bi objava bila protivna posebnim propisima, neće biti objavljeni, priopćeno je iz ovog ministarstva.

Podaci o isplatama bit će ažurirani svakog radnog dana za prethodni radni dan, a moguće ih je pretraživati na godišnjoj i mjesečnoj razini.

Svi proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te građani, općine i županije i njihovi proračunski korisnici, obvezni su javno objavljivati podatke o isplatama iz proračuna na svojim mrežnim stranicama“, rekao je ministar financija Marko Primorac.

Ministarstvo financija još od 2014. godine javno objavljuje podatke o isplatama dobavljačima iz državnog proračuna. Nova aplikacija pruža mogućnosti detaljnijih uvida i pretraga o isplatama počevši s isplatama izvršenim od 1. siječnja 2024.

Ministarstvo FInancija
Nova aplikacija ministarstva financija RH, Foto: Ministarstvo financija RH/PR

Podaci o isplatama objavljenim za prethodno razdoblje (1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2023.) dostupni su i u novoj aplikaciji u arhivi podataka, na način kako su objavljivani u prethodnom razdoblju.

„S obzirom na veličinu državnog proračuna i broj transakcija koje se obavljaju preko jedinstvenog računa državnog proračuna objavljeni podaci na mrežnim stranicama Ministarstva financija zasigurno su jedna od najvećih baza podataka o isplatama proračunskih sredstava u našem javnom sektoru“, kazao je ministar Primorac.

Godišnje se kroz jedinstveni račun državnog proračuna izvrši preko 1.350.000 transakcija, a broj dobavljača u sustavu jedinstvenog računa državnog proračuna veći je od 230.000. Preko jedinstvenog računa državnog proračuna posluje 115 proračunskih korisnika državnog proračuna, a ostvaruje se oko 98 posto ukupnih prihoda i primitka, odnosno rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika.

„Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna za isplate koje se ne izvršavaju izravno s jedinstvenog računa državnog proračuna i oni koji poslovanje obavljaju preko vlastitih računa otvorenih u poslovnim bankama dužni su osigurati javnu objavu informacija o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama“, kazala je Glavna državna rizničarka, Danijela Stepić.

Podsjećamo da je javna objava podataka o isplatama proračunskih sredstava zakonska obveza za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s rokom 20. veljače 2024.

3 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari