Hoće li se Hrvatska pridružiti inicijativi EK o novim pravilima dugovječnosti mobitela i tableta?

Mobilni telefon, Foto: Jan Vašek from Pixabay

Europska komisija je 16. lipnja 2023. godine predložila nova pravila po kojima će mobilni telefoni i tableti koji se prodaju na tržištu EU-a morati imati priložene podatke o svojoj energetskoj učinkovitosti, dugovječnosti baterije, zaštiti od prašine i vode i otpornosti na slučajne padove.

Točnije, radi se o Uredbi Komisije (EU) o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn pametnih telefona, mobilnih telefona koji nisu pametni telefoni, bežičnih telefona i tableta u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2023/826.

Što nam nova pravila nalažu?

Zbog naglog povećanja potražnje za pametnim telefonima i tabletima te njihove povećane funkcionalnosti povećali su se i potražnja za energijom i materijalima potrebnima za njihovu proizvodnju na tržištu EU-a, te povezani učinci na okoliš. Osim toga, korisnici uređaje često prerano zamjenjuju, a uređaji se na kraju korisnog vijeka uporabe nedovoljno često ponovno upotrebljavaju ili recikliraju, što dovodi do rasipanja resursa.

Proizvođači, uvoznici ili ovlašteni zastupnici ne smiju stavljati na tržište proizvode koji su dizajnirani tako da mijenjaju radni učinak ili svojstva ubrzo nakon puštanja proizvoda u uporabu na način da dođe do pogoršanja bilo koje od deklariranih vrijednosti parametara obuhvaćenih zahtjevima za ekološki dizajn iz ove Uredbe koje se primjenjuju u trenutku stavljanja proizvoda na tržište“, navodi se u Uredbi.

S obzirom na taj cilj i okolišne aspekte zahtjevi za ekološki dizajn bi se trebali odnositi na dizajn za pouzdanost, uključujući otpornost na slučajne padove, otpornost na ogrebotine, zaštitu od prašine i vode te dugovječnost baterije, mogućnost rastavljanja i popravka, dostupnost nadogradnje verzija operativnog sustava, brisanje podataka i prijenos funkcionalnosti nakon uporabe, pružanje odgovarajućih informacija korisnicima, serviserima i poduzećima za recikliranje, te trajnost baterija.

novac, euro
Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Kako bi se osiguralo da se proizvodi mogu uspješno popraviti, stručnim serviserima ili krajnjim korisnicima trebao bi biti dostupan niz rezervnih dijelova. Ti rezervni dijelovi trebali bi, neovisno o tome jesu li novi ili rabljeni, imati mogućnost nadogradnje ili ponovne uspostave funkcionalnosti proizvoda u koji su ugrađeni. Cijena rezervnih dijelova trebala bi biti razumna i ne bi smjela obeshrabrivati od popravka. Kako bi se osigurala transparentnost i potaknulo određivanje razumnih cijena, indikativna cijena prije oporezivanja za rezervne dijelove predviđena u skladu s ovom Uredbom trebala bi biti dostupna na internetskoj stranici sa slobodnim pristupom.

Vlasnicima mobilnih telefona, uključujući pametne telefone, i tableta trenutačno ili nije moguće ili je iznimno teško promijeniti operativni sustav svojeg uređaja koji je proizvođač odabrao i koji proizvođač održava redovitim ažuriranjima. Takva ažuriranja općenito dovode do postojanja niza glavnih i manjih verzija. Ažuriranja mogu služiti kako bi se osigurala neprekidna sigurnost uređaja, ispravile pogreške u operativnom sustavu ili korisnicima dale nove funkcionalnosti. Mogu se nuditi dobrovoljno ili se obveza pružanja ažuriranja može propisati u skladu s pravom Unije.

Stoga je, kako bi se poboljšala pouzdanost proizvoda, potrebno osigurati da korisnici nastave besplatno primati takva ažuriranja tijekom najkraćeg propisanog razdoblja, uključujući tijekom određenog razdoblja od trenutka kad proizvođač prestane prodavati relevantni model proizvoda. Takva ažuriranja trebala bi se nuditi ili kao ažuriranja najnovije dostupne verzije operativnog sustava koju mora biti moguće instalirati na uređaj ili kao ažuriranja verzije operativnog sustava koja je ugrađena u model proizvoda u trenutku prestanka stavljanja na tržište ili u obliku naknadnih verzija.

Zahtjev koji se odnosi na funkcionalnost za sigurno brisanje ključa za šifriranje mogao bi se izvesti tehničkim rješenjima kao što su, među ostalim, funkcionalnost u ugrađenom softveru, obično u pokretačkom programu, u softveru koji je dio samostalne okoline za pokretanje ili u softveru koji se može instalirati u podržane operativne sustave koji se isporučuju s proizvodom.“

Foto: Unsplash.com

Koja su očekivanja?

Očekuje se da će se kombiniranim učinkom ove Uredbe i Delegirane uredbe Komisije (EU) ukupna potrošnja primarne energije instalirane baze mobilnih telefona, bežičnih telefona i tableta tijekom njihova ciklusa trajanja ograničiti na 25,4 TWh (18,2 TWh za pametne telefone, 1,0 TWh za mobilne telefone koji nisu pametni telefoni, 1,1 TWh za bežične telefone i 5,2 TWh za tablete), čime će se uštedjeti otprilike 33 posto potrošnje primarne energije pametnih telefona, HR 3 HR mobilnih telefona koji nisu pametni telefoni, bežičnih telefona i tableta u usporedbi s onim što bi se dogodilo da se ne poduzmu nikakve mjere.

Što je cilj ovih promjena?

Cilj ovih promjena, koje je predložila Europska komisija, je poboljšanje kvalitete mobilnih telefona i tableta koji se prodaju na tržištu EU-a, te osiguravanje veće zaštite i koristi za potrošače. Evo nekoliko specifičnih ciljeva ovih promjena:

Poboljšanje energetske učinkovitosti: Uključivanje informacija o energetskoj učinkovitosti mobilnih telefona i tableta ima za cilj promicanje proizvoda koji troše manje energije i smanjuju negativan utjecaj na okoliš. To može doprinijeti smanjenju potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova.

Povećanje trajnosti baterije: Dodavanje informacija o trajanju baterije ima za cilj pružiti potrošačima transparentne informacije o vijeku trajanja baterije uređaja. To može pomoći potrošačima u odabiru uređaja s duljim vijekom trajanja baterije, smanjiti potrebu za čestim punjenjem i potaknuti proizvodnju uređaja s dugotrajnijim baterijama.

Osiguravanje zaštite od prašine, vode i padova: Uključivanje informacija o zaštiti od prašine, vode i otpornosti na padove ima za cilj pružiti potrošačima jasne smjernice o otpornosti uređaja na vanjske utjecaje. To može pomoći potrošačima u odabiru uređaja koji bolje odgovaraju njihovim potrebama i okruženju, te smanjiti rizik od oštećenja uređaja.

Poboljšanje sigurnosti i zaštite potrošača: Ova pravila također imaju za cilj osigurati veću sigurnost i zaštitu potrošača. Informacije o energetskoj učinkovitosti i trajanju baterije mogu pomoći potrošačima u donošenju informiranih odluka pri kupnji, dok informacije o zaštiti od prašine, vode i padova mogu smanjiti rizik od oštećenja uređaja i poboljšati ukupno korisničko iskustvo.

Ukupno gledano, cilj ovih promjena je podizanje standarda i pružanje veće transparentnosti u vezi s mobilnim telefonima i tabletima koji se prodaju na tržištu EU-a, kako bi se poboljšala korisnička iskustva, potrošačka zaštita i održivost proizvoda. Isto tako, cilj je i smanjiti količinu elektroničnog i drugog otpada koje se stvara svake godine sve više i više.

pixabay.com
Mikročip, ilustracija Foto: Pixabay.com

Što nam kažu statistike?

Energetska učinkovitost: Prema Europskoj komisiji, potrošnja energije mobilnih telefona i tableta u EU-u porasla je za 25 posto između 2010. i 2017. godine. Ovo ukazuje na potrebu za povećanom energetskom učinkovitošću kako bi se smanjila potrošnja energije i negativni utjecaj na okoliš.

Trajanje baterije: Prema istraživanju koje je proveo “International Computer Science Institute”, prosječno trajanje baterije pametnih telefona smanjilo se s oko 12,8 sati 2016. godine na oko 10,7 sati 2019. godine. To ukazuje na potrebu za poboljšanjem trajanja baterije kako bi se zadovoljile potrebe korisnika.

Zaštita od prašine i vode: Prema izvješću Consumer Reportsa, 49 posto ispitanih vlasnika pametnih telefona izjavljuje da im je njihov telefon pretrpio neki oblik oštećenja od vode. Ovo ukazuje na potrebu za boljom zaštitom uređaja od vode i prašine kako bi se smanjio rizik od oštećenja.

Otpornost na padove: Prema istraživanju koje je provela tvrtka SquareTrade, 23 posto pametnih telefona oštećuje se uslijed pada. To ukazuje na važnost razvoja uređaja otpornih na slučajne padove kako bi se smanjio rizik od oštećenja.

Potrošačka svijest o održivosti

Istraživanja pokazuju da sve veći broj potrošača postaje svjestan utjecaja elektroničkog otpada na okoliš i traži održivije proizvode. Prema Eurostatu, samo 42 posto električnog i elektroničkog otpada u EU-u prikuplja se za recikliranje. To ukazuje na važnost pružanja informacija o održivosti proizvoda kako bi se potrošačima omogućio informirani izbor.

Količina prikupljenog e-otpada: Prema najnovijim podacima Eurostata, u 2019. godini prikupljeno je ukupno 3,2 milijuna tona e-otpada u EU-u. To predstavlja povećanje u usporedbi s prethodnim godinama i ukazuje na rastući volumen e-otpada.

Stopa prikupljanja e-otpada: Stopa prikupljanja e-otpada varira među zemljama članicama EU-a. Prema podacima iz 2019. godine, najviše stope prikupljanja imale su Slovenija (17,5 kg po stanovniku), Švedska (16,2 kg po stanovniku) i Nizozemska (15,6 kg po stanovniku). Postoje zemlje koje imaju niže stope prikupljanja, što ukazuje na potrebu za poboljšanjem sustava prikupljanja e-otpada u tim regijama.

Postotak recikliranja: U EU-u se sve više e-otpada reciklira. Prema Eurostatu, u 2019. godini stopa recikliranja e-otpada u EU-u iznosila je prosječno 42 posto. Nekoliko zemalja, poput Slovenije, Nizozemske i Belgije, postiže visoke stope recikliranja iznad 80 posto. Međutim, postoje i zemlje koje imaju niže stope recikliranja, a potrebno je daljnje poboljšanje kako bi se postigao cilj EU-a da se reciklira 65 posto e-otpada do 2030. godine.

Ilegalno odlaganje e-otpada: Ilegalno odlaganje e-otpada predstavlja veliki problem. Prema izvješću Europske agencije za okoliš (EEA), procjenjuje se da se između 10 i 90 posto e-otpada iz EU-a izvozi ili završava na ilegalnim odlagalištima u drugim zemljama. To predstavlja ozbiljne okolišne i zdravstvene rizike, te ugrožava održivo upravljanje e-otpadom.

Ove statistike ukazuju na potrebu za daljnjim unapređenjem sustava prikupljanja, recikliranja i odlaganja e-otpada u EU-u. Važno je provoditi učinkovite mjere za sprečavanje ilegalnog odlaganja i poticanje održivog upravljanja e-otpadom, kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš i promicala kružna ekonomija elektroničkih proizvoda.

Photo by Kristijan Arsov on Unsplash

Što ova Uredba znači za poduzetnike iz tog sektora?

Novi prijedlog Europske komisije za pravila koja se odnose na mobilne telefone i tablete ima potencijalne implikacije za poduzetnike koji se bave prodajom ili proizvodnjom ovih uređaja. Važno je da poduzetnici prate razvoj zakonodavstva i pravila koja se odnose na njihov sektor kako bi bili svjesni novih zahtjeva i adekvatno se prilagodili kako bi ostali konkurentni na tržištu EU-a. Evo nekoliko mogućih utjecaja koje ta pravila mogu imati:

Dodatni zahtjevi za proizvode: Poduzetnici koji proizvode mobilne telefone i tablete morat će osigurati da njihovi proizvodi zadovoljavaju nove zahtjeve vezane uz energetsku učinkovitost, dugovječnost baterije, zaštitu od prašine i vode te otpornost na slučajne padove. To može zahtijevati prilagodbe u dizajnu, proizvodnim procesima i materijalima kako bi se ispunili ti standardi.

Testiranje i certifikacija: Novi zahtjevi mogu zahtijevati testiranje i certifikaciju proizvoda kako bi se dokazalo da zadovoljavaju propisane standarde. Poduzetnici će možda morati surađivati s ovlaštenim laboratorijima ili tijelima za certifikaciju kako bi osigurali usklađenost svojih proizvoda s propisima EU-a.

Prilagodba marketinških materijala: S obzirom na nove zahtjeve, poduzetnici će morati ažurirati marketinške materijale i pakiranja kako bi pružili potrošačima potrebne informacije o energetskoj učinkovitosti, trajanju baterije i drugim aspektima. To može uključivati promjene u etiketiranju, tehničkim specifikacijama i uputama za korisnike.

Utjecaj na konkurentnost: Uvođenje novih pravila može utjecati na konkurenciju na tržištu mobilnih telefona i tableta. Poduzetnici koji već proizvode uređaje koji zadovoljavaju nove standarde mogu imati prednost u odnosu na one koji moraju uložiti dodatne napore kako bi se prilagodili. Istovremeno, nova pravila mogu potaknuti inovacije i potražnju za naprednijim uređajima.

Usklađenost s propisima: Poduzetnici će morati biti pažljivi u osiguravanju da njihovi proizvodi budu u skladu s novim propisima kako bi izbjegli moguće kazne ili zabranu prodaje. To može uključivati usklađivanje s tehničkim zahtjevima, vođenje evidencija o sukladnosti i redovito ažuriranje proizvoda u skladu s novim standardima.

U kojem pravcu će Hrvatska ići?

Kao članica Europske unije, Hrvatska ima obvezu usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a i implementiranja direktiva u nacionalno zakonodavstvo. To znači da će Hrvatska raditi na prilagodbi svojih propisa, standarda i zahtjeva kako bi odgovorila na nove zahtjeve iz direktive. To uključuje definiranje jasnih smjernica i standarda za energetsku učinkovitost, trajanje baterije, zaštitu od prašine i vode, te otpornost na slučajne padove mobilnih telefona i tableta koji se prodaju na tržištu Hrvatske.

Također, Hrvatska će vjerojatno uspostaviti ili prilagoditi infrastrukturu za testiranje, certificiranje i provjeru sukladnosti uređaja kako bi osigurala da se mobilni telefoni i tableti na tržištu Hrvatske pridržavaju novih propisa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Komentari