Eurodizel najprodavanije gorivo u Hrvatskoj, INA s najviše pumpi

pixabay.com
Benzinska postaja, ilustracija; Foto: Pixabay.com

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je krajem kolovoza 2022. godine pokrenula istraživanje tržišta prodaje motornih goriva u Republici Hrvatskoj (RH) s ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica u svezi tržišta motornih goriva u RH.

Povod za provođenje ovog sektorskog istraživanja, među ostalim, bio je poremećaj na tržištu naftnih derivata, odnosno značajniji rast cijena motornih goriva u RH u razdoblju prije početka istraživanja, kao posljedica rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, koji je u bitnom bio uzrokovan poteškoćama u lancima proizvodnje i distribucije goriva.

Postavljeni ciljevi istraživanja odnosno područja istraživanja bili su analizirati zakonodavni i institucionalni okvir tržišta prodaje motornih goriva u RH, utvrditi moguće pravne i/ili činjenične zapreke pristupa tržištu veleprodaje i maloprodaje motornim gorivima u RH, utvrditi opće i kvantitativne pokazatelje stanja na tržištu motornih goriva u RH i utvrditi tržišni položaj pojedinog poduzetnika….

Uredbe i regulacija cijena

Opskrba gorivima potrošača u RH u promatranom razdoblju u bitnome je vršena putem uvoza odnosno unosa iz drugih zemalja. Rezultati istraživanja pokazali su kako je od 15. listopada 2021. do kraja srpnja 2023. godine ukupno bilo doneseno 40-tak uredbi Vlade RH. Prva Uredba stupila je na snagu 15. listopada 2021. godine kojom su bile propisane maksimalne maloprodajne cijene s PDV-om za četiri vrste motornih goriva.

Po pitanju pravnih i/ili činjeničnih zapreka pristupa tržištu maloprodaje i veleprodaje motornih goriva u RH, rezultati istraživanja su pokazala kako od sedam najznačajnijih anketiranih poduzetnika (INA, Petrol, Tifon, AGS Hrvatska, Adria Oil, Coral Croatia i Lukoil Croatia), njih četiri su se u bitnom očitovali kako ne postoje, odnosno nisu im poznate pravne ili činjenične zapreke pristupa tržištu veleprodaje i maloprodaje motornim gorivima u RH.

S druge strane, dva anketirana poduzetnika kao prepreku su naveli činjenicu regulacije maloprodajnih cijena. Jedan od poduzetnika dodatno kao zapreku smatra potrebu pribavljanje cijelog niza dozvola radi dopuštenosti obavljanja predmetne djelatnosti.

Benzinskih postaja ukupno 857, INA ih ima najviše

Opći i kvantitativni pokazatelji stanja na tržištu naftnih derivata u RH Podaci o broju benzinskih postaja i rasporedu prema zemljopisnoj lokaciji za anketirane poduzetnike iz uzorka u istraživanju prikupljeni su neposredno od poduzetnika i ukupan broj benzinskih postaja na kraju 2021. godine za ukupno 51 poduzetnika, uključujući i članice UMDG-a, iznosio je 857.

Rezultati istraživanja pokazali su kako INA bilježi najveći broj benzinskih postaja i to 396.

Tifon ima 47 benzinskih postaja. Petrol je imao 203 benzinske postaje, promatrano zajedno s Crodux Derivati Dva.

Najveći trgovac na malo motornim gorivima u 2021. godini bio je poduzetnik INA (MOL Grupa), koji bilježi tržišni udjel u iznosu [50 – 60] posto, a prema prihodu ostvarenom od promatranih pet vrsta motornih goriva.

Dodatno Tifon bilježi tržišni udio [5 – 10] posto. Slijedi Petrol s tržišnim udjelom [10 – 20] posto, Lukoil Croatia s tržišnim udjelom [5 – 10] posto te ostali poduzetnici s nižim tržišnim udjelima.

pixabay.com
Naftna pumpa, foto: Pixabay.com

Najviše se prodaje Eurodizel

Rezultati istraživanja pokazali su kako je u ukupnim prodanim količinama motornih goriva anketiranih poduzetnika u trgovini na malo u 2021. godini, udio Eurodizela bez aditiva iznosio 44 posto, udio Eurodizela s aditivima iznosio je 29 posto pa zbirno promatrano, udio Eurodizela iznosio je značajnih 73 posto što pokazuje kako je Eurodizel najznačajnija vrsta goriva u prodaji u RH.

Udio Eurosupera 95 bez aditiva iznosio je 11 posto, a s aditivima 13 posto pa je zbirno promatrano udio Eurosupera 95 u ukupnim prodanim količinama goriva u 2021. iznosio 24 posto. Udio UNP- autoplina iznosio je 3 posto.

Promatrajući strukturu tržišta trgovine na malo pojedinih vrsta goriva, rezultati istraživanja u odnosu na Eurosuper 95 bez aditiva pokazali su kako poduzetnik INA bilježi tržišni udio [50 – 60] posto. Dodatno Tifon bilježi [10 – 20] posto udjela.

U odnosu na Eurosuper 95 s aditivima, rezultati istraživanja pokazali su kako MOL Grupa bilježi tržišni udio od 60 – 70 posto. U odnosu na Eurodizel bez aditiva, MOL Grupa bilježi tržišni udio [60 – 70] posto.

U odnosu na Eurodizel s aditivima rezultati istraživanja pokazali su kako MOL Grupa bilježi tržišni udio [60 – 70] posto. U odnosu na UNP-autoplin utvrđeno je da MOL Grupa bilježi tržišni udio [40 – 50] posto.

U odnosu na tržište trgovine na veliko naftnim derivatima, rezultati istraživanja pokazali su kako je INA najznačajniji dionik na tom tržištu koja promatrajući poduzetnike iz uzorka bilježi tržišni udio [50 – 60] posto u 2021. godini. Tifon nije bilježio učinak na tržištu trgovine na veliko motornim gorivima. Slijede Crodux Derivati Dva koji je tada zasebno poslovao s tržišnim udjelom [10 – 20] posto i Petrol s tržišnim udjelom [10-20] posto. Zajednički tržišni udio Petrola i Croduxa iznosio je [20 – 30] posto.

U odnosu na pojedinih pet vrsta goriva na tržištu veleprodaje u bitnome proizlazi zaključak o tome kako INA bilježi najveći prihod od anketiranih poduzetnika na svakom od pojedinih tržišta.

Polovica maloprodajne cijene na trošarine i PDV

Na uzorku maloprodajnih cijena goriva anketiranih poduzetnika u razdoblju od 25. do 31. siječnja 2022., rezultati istraživanja pokazuju da na trošarine i PDV u strukturi maloprodajne cijene Eurosuper 95 bez aditiva, promatrajući zbirno oba pokazatelja, otpada 54 posto.

Trošarine u siječnju 2022. godine bilježe udio u strukturi maloprodajne cijene 34 posto, dok je PDV 20 posto. Na trošarine i PDV u razdoblju od 8. do 22. studenoga 2022. godine u strukturi maloprodajne cijene Eurosuper 95 bez aditiva otpada 46,4 posto.

U studenom 2022. godine bilježe udio u strukturi maloprodajne cijene u iznosu od 26 posto, dok je PDV bilježio udio u iznosu od 20 posto.

Problem plavog dizela

Udruga malih distributera motornih goriva – UMDG kao udruga okuplja 40-ak članica pretežito poduzetnika s jednom ili manjim brojem benzinskih postaja. Ono što su u bitnom kao neke od problema istaknule članice UMDG-a, odnose se na plavi dizel koji je isto bio predmet uredbi o maksimalnim cijenama naftnih derivata.

Prema njihovom očitovanju, plavi dizel je kroz duže vrijeme bio ograničen na način da se njegova cijena u uredbi nije formirala kao Platts+ premija, već je cijena bila izražena u brojci i fiksirana ispod nabavne koju na tržištu mogu dobiti mali distributeri. Nadalje, kao bitnog i najvažnijeg sudionika na tržištu u vertikalnom lancu distribucije motornih goriva, što neposredno što posredno, članice UMDG-a navele su INA-u.

Prema navodima članica UMDG-a, primijećene nelogičnosti u sustavu sa strane malih distributera očituju se kroz primjenu rabata koji nisu uvijek razmjerni količinama, pri čemu navode kako je navedeno posebno vidljivo od uvođenja Uredbi o ograničenju maloprodajnih cijena naftnih derivata. Budući da se kroz uredbe određuju samo maksimalne maloprodajne cijene, dogodilo se to da ugovorni kupci u maloprodaji imaju nekada bolje ili gotovo iste uvjete kao i mali distributeri u veleprodaji za nerazmjerno manje količine kupljenih derivata.

Također, pojedine članice UMDG-a su navele problem neusklađenosti rokova, odnosno različitih vremenskih razdoblja propisivanja maloprodajnih cijena kroz uredbe Vlade koje se odnosi na dvotjedno razdoblje i veleprodajne cijene koje njima obračunavaju dobavljači goriva u pravilu na tjednoj razini.

U takvim slučajevima ukoliko se dogodi da veleprodajne cijene dobavljača (tjedne) rastu u određenom razdoblju, a Vlada kroz uredbe propiše nižu dvotjednu maloprodajnu cijenu, tada je poduzetnik prinuđen raditi sa značajnom nižom maržom koja nije ni blizu dovoljna za pokriće troškova.

Uvjeti poslovanja poduzetnika i tvrtke INA

S obzirom na činjenicu visokih tržišnih udjela na maloprodajnoj i veleprodajnoj razini tržišta prodaje motornih goriva, AZTN je u predmetnom istraživanju utvrđivao i određene činjenice koje se odnose na opće uvjete poslovanja INA-e u prodaji naftnih derivata i UNP-a te o rabatnoj politici poduzetnika INA u prodaji motornih goriva. Rezultati istraživanja u tom dijelu pokazuju kako INA primjenjuje opće uvjete prodaje, zasebno za motorna goriva i za UNP-autoplin.

U dijelu koji se odnosi na način određivanje cijene goriva, u bitnome proizlazi kako se veleprodajne cijene za motorna goriva određuje jednoobrazno za sve veleprodajne kupce. Cijene se određuju na veleprodajnim skladištima INA-e, a uzimaju se u obzir troškovi nabave naftnih derivata na mediteranskom tržištu (Mediteransko tržište) i distribucijski troškovi.

Cijene se formiraju tjedno na bazi Platt’s kotacija prethodnog tjedna te se dodaje premija koja pokriva sve distribucijske troškove.

Iz uvida u dokumentaciju INA-e, rezultati istraživanja pokazali su kako su opći uvjeti INA-e transparentni, a u dijelu koji se odnosi na rabatnu politiku prema kupcima proizlazi kako je ista od strane INA-e detaljno razrađena kroz zaseban dokument kojim su regulirani količinski popusti te ostali popusti i nadoplate.

Zaključno, rezultati predmetnog istraživanja tržišta prodaje motornih goriva u RH nisu ukazali na indicije o mogućim zabranjenim aktivnostima poduzetnika kroz potencijalne zabranjene sporazume poduzetnika. Međutim, s obzirom na određena očitovanja poduzetnika zaprimljena u ovom istraživanju, AZTN će nastaviti pratiti tržište prodaje motornih goriva i poduzimati daljnje potrebne korake u slučaju sumnje na kršenje odredaba propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 

12 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari