Upućen poziv vlasnicima oštećenih nekretnina zbog klizišta

Pexel.com
Građevinski radovi, Foto: Pexel.com

“Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave potrebne podatke u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje.”, stoji u pozivu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III.

Prihvatljivi zahtjevi su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem za stanovnike obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • zgrade na kojima je utvrđeno oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležnog, u tu svrhu formiranog Stručnog povjerenstva,
 • zgrade koje se prema odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/1320/1739/19125/19) smatraju postojećima i zgrade za koje je u propisanom roku podnesen zahtjev za ozakonjenje prema posebnom zakonu,
 • zgrade u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali.

Na stabiliziranom zemljištu (sanirano i osigurano klizište koje provodi JLS) stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od slijedećih načina:

 • isplatom novčane pomoći korisniku Programa,
 • organiziranom obnovom ili izgradnjom zamjenske zgrade.

U slučaju da klizište nije stabilizirano odnosno sanirano, stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od slijedećih načina:

 • darovanjem vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske, JLS ili JP(R)S, na području JLS na kojoj se nalazi klizištem uništena zgrada ili na području JLS koja graniči s JLS na kojoj se nalazi uništena zgrada,
 • kupnjom i darovanjem postojeće kuće ili stana odgovarajuće veličine,
 • izgradnjom i darovanjem zamjenske stambene zgrade na lokaciji uništene zgrade na zemljištu u vlasništvu korisnika Programa, JLS, JP(R)S ili Republike Hrvatske,
 • isplatom novčane pomoći korisniku Programa za izgradnju ili kupnju zamjenske zgrade u visini procijenjene vrijednosti nekretnine na koju bi korisnik imao pravo prilikom nabave na tržištu na području JLS,
 • praćenjem nastanka i razvoja oštećenja ugroženih zgrada uslijed pomaka klizišta uspostavom monitoringa klizišta.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada,
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade,
 • pribavljanje potrebnih dozvola,
 • izvođenje radova obnove/rušenja zgrade,
 • nabava opreme i opremanje zgrade,
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade,
 • suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • kontinuirano praćenje (monitoring klizišta) (izrada projekta monitoringa, nabava opreme i uspostava monitoringa),
 • isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: do završetka postupka uklanjanja posljedica štete na zgradi nastale klizanjem terena.

Postupak podnošenja zahtjeva: Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za stambenim zbrinjavanjem na Obrascu prijave, u jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) na čijem se području zgrada nalazi. Obrazac prijave treba biti cjelovito popunjen, potpisan od strane podnositelja zahtjeva uz priložene odgovarajuće dokumente. Ovlaštena osoba u JLS će nakon pregleda kompletnosti Zahtjeva iste uz popratni dopis i izjavu o kompletnosti dokumentacije proslijediti u Ministarstvo Obrazac prijave dostupan je u JLS-u i na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr/.
 
Posebna napomena:
Na osnovu javnog poziva KLASA: 371-05/18-02/19, URBROJ: 531-01-18-2, od 27. srpnja 2018. godine, zaprimljene su prijave građana putem stručnih službi JLS na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva. Stručno povjerenstvo koje je osnovano u resornom Ministarstvu obavilo je preglede svih lokacija zaprimljenih u roku određenom javnim pozivom kao i naknadno zaprimljene zamolbe sve do pojave pandemije Covid 2019.

“S obzirom na protek vremena od trenutka obilaska ugroženih stanovnika u slučaju pojave novih oštećenja na zgradama nastalih nakon objavljenog poziva iz 2018. godine, a koja nisu evidentirana pregledom Stručnog povjerenstva, ili korisnik Programa želi koristiti mogućnosti korištenja novčane pomoći prema ovom Programu, potrebno je podnijeti novi zahtjev. Ministarstvo može od JLS zatražiti provjeru podataka o broju ugroženih stanovnika utvrđenih očevidima na ugroženim područjima nakon zaprimljenih prijava.”, pojašnjeno je u pozivu.

Rok za podnošenje zahtjeva: devedeset (90) dana od dana objave na web stranicama Ministarstva 2. travnja 2024. godine, odnosno do 1. srpnja 2024. godine.
 
Listu izdanih Odluka za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla, Ministarstvo će objaviti na službenoj mrežnoj stranici https://mpgi.gov.hr/
 
Sredstva za financiranje stambenog zbrinjavanja i uspostavu monitoringa klizišta osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti upitom na adresu elektroničke pošte: klizista.zbrinjavanje@mpgi.hr.

Jedan odgovor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari