Subvencije za OIE u 2024. godini ostaju na skoro istoj razini

pixabay.com
Subevncije za OIE, Foto: Pixabay.com

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio je suglasnost za financijski plan za 2024. godinu od Vlade RH, prema kojem u idućoj godini planira uprihoditi 393,98 milijuna eura, što je 7,13 posto više nego u tekućoj godini, a projicira se da će prihodi nastaviti rasti za narednih deset posto u 2025. godini. Na ove prihode planiraju se rashodi na razini od 439,28 milijuna eura, odnosno planiran je manjak od 45,3 milijuna eura.

Fond bi, prema Financijskom planu za 2024. godinu, koji je objavljen na službenoj stranici Vlade RH, kao jedna od točaka dnevnog reda 262. sjednice, iduće godine trebalo da u poticanje korištenja obnovljivih izvora energije bude uloženo znatno više novca. Bar na prvi pogled.

Uvidom u dokument, u 2022. godini za tu svrhu je utrošeno 5,11 milijuna eura, a od tog iznosa za subvencije je utrošeno 1,84 milijuna eura. Planirani iznos za ovu godinu je 14,6 milijuna eura, u sklopu kojih je 5,02 milijuna subvencija.

Iduće godine na stavci „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“ planirano je 39,6 milijuna eura, od čega će na subvencije biti utrošeno 5,63 milijuna eura. Najveći dio sredstava otpada na stavku Ostalih rashoda, koji nisu opisani. Dakle, subvencije za OIE u 2024. godini, ostaju na istoj razini.

„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije nastavit će se i nakon 2024. godine sredstvima iz Modernizacijskog fonda i sredstvima od emisijskih jedinica u skladu sa prioritetima koji će se utvrditi novim Planom korištenja financijskih sredstava od emisijskih jedinica od 2026. godine. Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dijelom iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije“, stoji u  obrazloženju stavke.

Na poticanje održive gradnje u 2022. godini utrošeno je manje od pola milijuna eura, ove godine to bi se trebalo udvostručiti a iduće godine u tu svrhu planirano je čak 3,8 milijuna eura. Za energetsku učinkovitost u prometu lani je utrošeno 11,1 milijuna eura, ove godine to bi trebalo biti 8,5 milijuna eura dok je iduće godine u planu izdvajanje na razini 15,8 milijuna eura

Iduće godine ne planiraju se sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, međutim za obiteljske kuće u planu je izdvajanje 26,9 milijuna eura.

U prijedlogu plana za iduću godinu navode se ulaganja od 56,5 milijuna eura za energetsko-klimatske ciljeve u Modernizacijskom fondu, koji je predviđen za obnovu energetske infrastrukture.

Fond u idućoj godini namjerava znatno povećati ulaganja u obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti na području zaštite okoliša, sufinanciranje pretovarnih stanica i odlagališta komunalnog otpada te za sanaciju odlagališta opasnog otpada Sovjak.

Više novca planira se i za modernizaciju državne mreže i potporu klimatskim promjenama, dok bi za smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima trebalo biti odvojeno nešto manje novca, baš kao i za poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja.

Sanacija manjka projicirana je tek u 2026. godini, stoji u dokumentu.

Jedan odgovor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari