Pojednostavljeno davanje potpore poljoprivrednicima u slučaju izvanrednih vremenskih uvjeta

pixabay.com
ilustracija Foto: Pixabay.com

Europska komisija je donijela Komunikaciju u kojoj se pojašnjava primjena više sile i izvanrednih okolnosti za poljoprivredni sektor EU-a u slučaju nepredvidivih i ekstremnih vremenskih uvjeta. 

Pojašnjavanjem pravnog tumačenja tog koncepta Komisija nastoji poljoprivrednicima pružiti sigurnost u pogledu njihovih plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) te istodobno osigurati da nacionalne uprave ujednačeno primjenjuju u cijeloj Uniji. Ova je Komunikacija dio paketa za smanjenje administrativnog opterećenja za poljoprivrednike u EU-u.“, poručeno je iz EK.

Koncept više sile omogućuje poljoprivrednicima koji nisu mogli ispuniti sve zahtjeve ZPP-a zbog izvanrednih i nepredvidivih događaja izvan njihove kontrole (kao što su teške suše ili poplave) da ne izgube potporu u okviru ZPP-a. O primjeni tog koncepta odlučuju države članice na temelju relevantnih dokaza i u svjetlu poljoprivrednog prava Unije.

Smanjenje administrativnog opterećenja

Budući da predstavlja iznimku od strogog poštovanja obveza povezanih s plaćanjima u okviru ZPP-a (kao što su uvjeti ili mjere u programima za ekologiju), ta se odluka obično primjenjuje restriktivno, obično od slučaja do slučaja ili za svako poljoprivredno gospodarstvo. U ovoj Komunikaciji pojašnjava se da se viša sila može primijeniti na sve poljoprivrednike koji rade na razgraničenom području pogođenom teškim i nepredvidivim prirodnim katastrofama ili meteorološkim pojavama. To znači da poljoprivrednici koji se nalaze na pogođenom području neće morati ispunjavati pojedinačne zahtjeve ili dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta više sile. Tim proširenim područjem primjene smanjit će se administrativno opterećenje za poljoprivrednike i nacionalna tijela, čime će se olakšati brz odgovor država članica.

U Komunikaciji su utvrđeni uvjeti kojima se omogućuje pretpostavka da su svi poljoprivrednici koji se nalaze na određenom području obuhvaćeni višom silom. 

Države članice morat će potvrditi pojavu teške prirodne katastrofe ili teške meteorološke pojave te ograničiti zemljopisno područje koje je taj događaj ozbiljno pogodio i čije se posljedice nisu mogle spriječiti s dužnom pažnjom. Za to se razgraničenje države članice mogu osloniti, na primjer, na satelitske podatke predmetnog područja, bez potrebe za posebnim satelitskim podacima na razini pojedinačnih gospodarstava. Za određene vrste događaja nacionalne uprave razmotrit će i dodatne čimbenike, kao što su nagib nagiba, vrsta tla ili vrsta usjeva koji se uzgajaju, kako bi se definirala pogođena populacija bez potrebe za pojedinačnom provjerom. To bi, na primjer, mogao biti slučaj s mrazom koji ne može utjecati na sve usjeve na isti način ili u slučaju neprekidnih padalina, što može imati različite učinke na područja s padinom, ili za tla s različitim kapacitetima zadržavanja vode.

S obzirom na to da su ispunjeni svi uvjeti, ovim pojašnjenjem nadležna tijela izuzimaju se od potrebe za procjenom pojedinačnih slučajeva.

Komisija je i dalje u kontaktu s državama članicama radi pružanja pravnih smjernica kad god je to potrebno.

Razumijevanje zabrinutosti poljoprivrednika

Europska komisija je saslušala zabrinutost koju su ranije ove godine izrazili poljoprivrednici i države članice te je poradila na poduzimanju konkretnih mjera za rješavanje tih pitanja.

Komisija je 22. veljače predstavila svoje prve mjere za pojednostavnjenje kako bi se trajno smanjilo administrativno opterećenje za poljoprivrednike u EU-u. Dana 15. ožujka predstavila je prijedlog ciljanog preispitivanja zajedničke poljoprivredne politike, koji je stupio na snagu 25. svibnja nakon što su ga Vijeće i Europski parlament uspješno odobrili.

Zaključeno je da države članice imaju ključnu ulogu u ograničavanju i razmjernosti administrativnog opterećenja za poljoprivrednike te da se svako uspješno pojednostavnjenje mora provesti u bliskoj suradnji s nacionalnim upravama i samim poljoprivrednicima.

„Naporno radimo na rješavanju zabrinutosti poljoprivrednika zbog manje birokracije i veće fleksibilnosti. Poljoprivreda je jedno od zanimanja koja su najizloženija klimatskim promjenama i njihovim posljedicama. Zbog nepredviđenih ekstremnih klimatskih prilika poljoprivrednici bi mogli izgubiti sve što su radili. Naše pojašnjenje donosi sigurnost da bi i dalje mogli primati plaćanja u okviru ZPP-a, čak i ako ne mogu ispuniti sve svoje uobičajene obveze. Nema potrebe za dodatnom brigom u slučaju dramatičnih prirodnih katastrofa.“, izjavio je povodom pojašnjenja Janusz Wojciechowski, povjerenik za poljoprivredu.

15 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari