Akt o industriji s nultom stopom emisija: Čiste tehnologije i zelena radna mjesta bez energetske ovisnosti

Bruxelles, foto: PR

Čelnici Europske komisije izrazili su zadovoljstvo zbog ‘konačnog donošenja Akta o industriji s nultom neto stopom emisija, kojim je EU na dobrom putu da ojača svoje domaće proizvodne kapacitete za ključne čiste tehnologije’.

Stvaranjem jedinstvenog i predvidljivog poslovnog okruženja za sektor proizvodnje čistih tehnologija, Aktom o industriji s nultom neto stopom emisija EU želi povećati konkurentnost i otpornost industrijske baze EU-a te poduprijeti otvaranje kvalitetnih radnih mjesta.

„Aktom o industriji s nultom neto stopom emisija EU sada ima regulatorno okruženje koje nam omogućuje brzo povećanje proizvodnje čistih tehnologija. Aktom se stvaraju najbolji uvjeti za sektore koji su ključni za postizanje nulte neto stope emisija do 2050. Potražnja raste u Europi i svijetu, a sada smo spremni zadovoljiti tu potražnju europskom ponudom.”, izjavila je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon donošenja Akta.

Poticanjem domaće proizvodnje tehnologija s nultom neto stopom emisija u EU-u, Aktom o industriji s nultom neto stopom emisija želi se smanjiti rizik od toga da se ovisnost o fosilnim gorivima zamijeni tehnološkom ovisnošću o vanjskim akterima. Domaći čisti izvori energije zamijeniti će pri tom nestabilan uvoz fosilnih goriva.

Glavne mjere iz Zakona

Kako bi EU postao predvodnik u sektoru čistih tehnologija, Aktom o industriji s nultom neto stopom emisija utvrđuje se referentna vrijednost za proizvodne kapacitete strateških tehnologija s nultom neto stopom emisija kako bi se do 2030. zadovoljile najmanje 40 posto godišnjih potreba EU-a.

Osim utvrđivanja ciljeva, novom uredbom poboljšavaju se uvjeti za ulaganja u tehnologije s nultom neto stopom emisija pojednostavnjenjem i ubrzavanjem postupaka izdavanja dozvola, smanjenjem administrativnog opterećenja i olakšavanjem pristupa tržištima. Javna tijela morat će uzeti u obzir održivost, otpornost, kibersigurnost i druge kvalitativne kriterije u postupcima javne nabave čistih tehnologija i dražbama za uvođenje energije iz obnovljivih izvora. Države članice moći će poduprijeti skup tehnologija s nultom neto stopom emisija kao što su solarna fotonaponska energija, energija vjetra, dizalice topline, nuklearne tehnologije, tehnologije vodika, baterije i mrežne tehnologije uspostavom „strateških projekata” koji bi imali prioritetni status na nacionalnoj razini, kraćim rokovima za izdavanje dozvola i pojednostavnjenim postupcima.

„Konačnim donošenjem Akta o industriji s nultom neto stopom emisija dodatno pojednostavnjujemo i ubrzavamo postupke izdavanja dozvola te smanjujemo administrativno opterećenje. Time će se EU-u pružiti čvrst okvir za poticanje inovacija i povećanje konkurentnosti u prijelazu na održivo gospodarstvo u korist svih Europljana.“, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za Europu spremnu za digitalno doba.

Energetski intenzivne industrije kao što su čelik, kemikalije ili cement koje proizvode komponente koje se upotrebljavaju u tim tehnologijama s nultom neto stopom emisija i koje ulažu u dekarbonizaciju mogu se poduprijeti i mjerama iz Zakona.

Ulaganje u obrazovanje i otvaranje novih radnih mjesta

Akt o industriji s nultom neto stopom emisija uključuje mjere za ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i inovacije osnivanjem akademija za industriju s nultom neto stopom emisija kako bi se u roku od tri godine osposobilo 100,000 radnika i poduprlo uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija. Uspostavit će se regulatorna izolirana okruženja za testiranje inovativnih tehnologija s nultom neto stopom emisija pod fleksibilnim regulatornim uvjetima. Naposljetku, platforma za Europu s nultom neto stopom emisija poslužit će kao središnji koordinacijski centar u kojem će Komisija i zemlje EU-a moći raspravljati i razmjenjivati informacije te prikupljati informacije od dionika.

Aktom o industriji s nultom neto stopom emisija EU nastoji biti predvodnik na rastućem tržištu čistih tehnologija – radi postizanja klimatske neutralnosti, ali i europske konkurentnosti, radnih mjesta, energetske sigurnosti te gospodarske i političke otpornosti. U Aktu o industriji s nultom neto stopom emisija utvrđeni su ambiciozni ciljevi za povećanje naših kapaciteta za proizvodnju čistih tehnologija do 2030. Budući da bez industrijske proizvodnje postoji rizik da postanemo neto uvoznici, izgubimo radna mjesta i ponovno stvaramo ovisnosti koje ne želimo reproducirati nakon ruskog iskustva s plinom. Strategija je bila jednostavan dio – sada je važna provedba i rezultati na terenu. Uvjeren sam da je Europa spremna privući i ubrzati ulaganja na temelju posjeta na licu mjesta u europskim regijama i rasprava s državama članicama, financijskim institucijama i industrijom. Komisija je odlučna ponuditi svu potporu kako bi Akt o industriji s nultom neto stopom emisija postao priča o uspjehu.“, zaključio je Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište.

6 Odgovora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari