Pravila komentiranja

I. Opće odredbe

INFO Financije d.o.o., Kušlanova 27, Zagreb, OIB: 52022283876 (u daljnjem tekstu “Info Financije“) je nakladnik web stranice www.financije.hr (dalje u tekstu: web stranica)

Ova Pravila komentiranja sadrže uvjete i odredbe pod kojima korisnik web stranice (dalje u tekstu: Korisnik) može komentirati sadržaj dostupan/objavljen na web stranici.

Ova Pravila komentiranja se primjenjuju bez obzira na uređaj koji se koristi za pristup, odnosno vrijede i za druge mobilne i mrežne digitalne aplikacije web stranice.

II. Registracija

Kako bi Korisnik imao mogućnost komentiranja sadržaja objavljenog na web stranici potrebno je unijeti email na web stranici.

Svaki email je samo za jednog korisnika.

Pri registraciji korisničkog računa opcionalno je upisati ime i prezime. Pri registraciji nije dozvoljena upotreba neprimjerenih korisničkih imena.

Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke.

Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke, te ne smije nikome podijeliti svoju lozinku ili omogućiti komentiranje na web stranici putem svoje lozinke.

Nije dozvoljena upotreba tuđeg korisničkog računa.

INFO Financije mogu Korisniku otkazati ili suspendirati mogućnost komentiranja na web stranici ako podijeli svoju lozinku.

Izričito je zabranjeno korištenje ili upotreba tuđih podataka.

Ako Korisnik smatra da je došlo do bilo kakvog kršenja sigurnosti, poput otkrivanja, krađe ili neovlaštene upotrebe njegovih osobnih podataka Korisnik mora odmah obavijestiti Info Financije na adresu redakcija@financije.hr

Preporučujemo da ne odaberete očiglednu sigurnosnu lozinku i da je redovito mijenjate.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu.

Sve podatke koje smo dobili prilikom registracije INFO Financije će koristiti u skladu s našom politikom privatnosti. Molimo pročitajte ovo za detalje o tome kako možemo obrađivati vaše osobne podatke.

Potvrdom objavljivanja komentara, Korisnik prihvaća Pravila komentiranja sadržaja objavljenog na web stranici.

Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web stranici budući da Info Financije ne mogu kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

Svaki prekršaj pravila komentiranja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korištenja na korisničkom računu. Administratori i redakcija jedini su ovlašteni za interpretaciju pravila.

III. Zabrane i sankcije

Zabranjeno je

 • objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju
 • objavljivanje sadržaja koji ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu sigurnost
 • objavljivanje sadržaja koji potiče na kaznena djela terorizma iz članka 99. Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.), kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom iz članka 163. Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.) i kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju iz članka 125. Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19.)
 • poticati, pogodovati poticanju i širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizma i ksenofobije, ideja fašističkih, nacističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima
 • kršenje autorskih i srodnih prava

Zabranjeni sadržaj će biti uklonjen, a po potrebi i prijavljen nadležnim institucijama.

Info Financije također zadržavaju pravo onemogućiti ili izbrisati račune korisnika koji krše ovdje navedene zabrane, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV. Ponašanje pri komentiranju

Komentari moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Komentarom se ne smije:

 • Izravno prijetiti drugim korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka
 • Vrijeđati i omalovažavati
 • Prikupljati i objavljivati osobne podatke, distribuirati ili objavljivati sadržaj pornografskog, opscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera
 • Objavljivati lažne informacije s ciljem zavaravanja ili klevete, te “trollanje” – namjerno provociranje drugih komentatora
 • Oglašavati, citirati uvredljive komentare ili bilo kakve druge komentare koji nisu dopušteni na portalu
 • Upotrebljavati psovke

V. Završne odredbe

Za kršenje odredbi Pravila komentiranja, Info Financije zadržavaju pravo, prema slobodnoj ocjeni, ukloniti takav sadržaj, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ova Pravila komentiranja stupaju na snagu dana 1. listopada 2023. godine

Sve izmjene i dopune Pravila komentiranja moraju biti sastavljene u pisanom obliku

Na odredbe Pravila komentiranja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći zadužen je nadležan sud u Zagrebu.